Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 2:17:58 πμ
Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 08:05

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Παιδικών-Βρεφονηπιακών Δήμου Κιλκίς ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 3 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2017, ως ακολούθως:

  • 2 ΔΕ Μάγειρες/Μαγείρισσες
  • 1 ΥΕ Φύλακας
Τηλέφωνο: 23413 52225.
Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2016.
Επιστήμες: Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ
Επίπεδο Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)
Η σχετική ανακοίνωση πρόσληψης δημοσιεύθηκε στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς.