Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, 8:59:07 μμ
etpa
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020 09:01

Στο πρόγραμμα Οικογένεια Covid-19 ο δήμος Παιονίας

Συντάκτης:

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Παιονίας  (Πλατεία Παύλου Μελά 1 - Αξιούπολη), υλοποιώντας την με αριθμ. 101/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιονίας (ΑΔΑ: ΩΙΞΘΩΞΡ-9ΕΛ), υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με  την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives» για την συμμετοχή του στο κοινωνικό πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δωρητή του προγράμματος, για τον Covid-19.

 

Το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα θα αφορά στην προσφορά διατακτικών προς δικαιούχους για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης. 

      Σύμφωνα με το συμφωνητικό συνεργασίας θα προσφερθούν  διατακτικές επιταγές  για την αγορά αποκλειστικά και μόνο τροφίμων πρώτης ανάγκης στα καταστήματα υπεραγοράς (super market) ΑΒ Βασιλόπουλος. Θα ωφελούνται επτά (7) διαφορετικοί δημότες κάθε μήνα, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα (από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμ-βριο 2020).

    Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα επιλεγούν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σε μια κοινή προσπάθεια των εμπλεκομένων φορέων (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρο Κοινότητας, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») στήριξης  κατά προτεραιότητα των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και δεύτερη προτεραιότητα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και άλλοι ωφελούμενοι των φορέων αυτών.

     Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας θα είναι υπεύθυνο για την ορθή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας, τηρουμένης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, και επιπροσθέτως αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στο «Μπορούμε» μηνιαία και ηλεκτρονικά το σαρωμένο αρχείο αναφοράς ελέγχου των δικαιούχων του κοινωνικού προγράμματος.