Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 11:12:38 πμ
etpa
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 22:40

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Συντάκτης:

Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στις 18.οο, το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας με τα παρακάτω  θέματα στην ημερήσια διάταξη:
Έγκριση ψηφίσματος για το θέμα της ονομασίας του κράτους FYROM.


Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Παιονίας για το έτος 2018.
Έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. Έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Δ΄ τριμήνου.
Τακτική οικονομική ενίσχυση ΝΠΔΔ-Κοινωφελούς Επιχείρησης- Σχολικών Επιτροπών.
Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2017 νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».
Συνδρομή του Δήμου στην τράπεζα πληροφοριών ΟΤΑ «ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» τράπεζα  Νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και λοιπά έντυπα & εφημερίδες.
Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για το έτος 2017.
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου σε ιδιώτες.
Ανάθεση εργασιών καθαρισμού καναλιών, ρεμάτων, αντιπλημμυρικών έργων κλπ σε ιδιώτες.
Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου σε ιδιώτες.
1η Αναμόρφωση  (υποχρεωτική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Παιονίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.
Ψήφιση πιστώσεων.
Ψήφιση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
Ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.
Μίσθωση έκτασης στη  Δ.Κ. Γουμένισσας.
Εκποίηση Δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Αξιούπολη (κτηνοτροφική ζώνη).
1η παράταση για το έργο «Μικρά τεχνικά έργα Ειδομένης».
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.107Α στον Ευρωπό.
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων  από το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018.
Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ευρωπού».
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση Πεζοδρόμων Αξιούπολης».
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις- πλακοστρώσεις στην Γρίβα».
Μετάβαση επιτροπής του Δήμου στο εξωτερικό (Γερμανία).
Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.