Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 1:33:59 μμ
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 19:41

Τα 10 και πλέον εκατ. ευρώ δεν είναι αποθεματικό, αλλά ταμειακά διαθέσιμα για το Δήμο Κιλκίς

Από το Δήμο Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
 Με αφορμή  ρεπορτάζ και σχόλια που δημοσιεύθηκαν στον τοπικό Τύπο την περασμένη εβδομάδα αναφορικά με το αποθεματικό του Δήμου Κιλκίς  και  με σκοπό την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστικού κοινού και ευρύτερα   των πολιτών του Δήμου Κιλκίς, το Γραφείο Δημάρχου διευκρινίζει επί του θέματος τα εξής:


Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Κιλκίς  κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς για την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού του οικονομικού έτους 2015, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, ουδέποτε χρησιμοποίησε τον όρο αποθεματικό. Από την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης έγινε εσφαλμένη αναφορά περί αποθεματικού και αναπαρήχθη  από ορισμένα Μ.Μ.Ε. κατά τη δημοσιογραφική τους καταγραφή.
Το αποθεματικό είναι όρος του προϋπολογισμού. Πρόκειται επί της ουσίας  για ένα κωδικό εξόδων, γι' αυτό και δεν πρέπει να συγχέεται με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Κιλκίς. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Κιλκίς έως τις 31.12.2015  ανήλθαν  στο ποσό των 10.814.322,46ευρώ. Τούτο σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι αυτό το ποσό περισσεύει στο ταμείο του Δήμου. Στην πραγματικότητα το  ποσό  των 10.814.322,46ευρώ χρησιμοποιείται για να καλύψει οικονομικά τις τρέχουσες συμβάσεις έργων, τις προμήθειες και γενικότερα τις υποχρεώσεις του Δήμου Κιλκίς προς τρίτους.
Για την ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε την εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ορκωτού λογιστή.   
1. Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης. Τα αποτελέσματα του Δήμου Κιλκίς ήταν πλεονασματικά. Ειδικότερα δημιουργήθηκε πλεόνασμα ποσού 1.360.796,02ευρώ
2. Καθαρή περιουσία Δήμου (ίδια κεφάλαια). Η καθαρή περιουσία του Δήμου Κιλκίς διαμορφώθηκε στο ποσό των 92.291,715,41ευρώ έναντι ποσού 90.357.812,48ευρώ της προηγούμενης και παρουσίασε αύξηση κατά 1.933.902,23ευρώ. Αυξήθηκε δηλ. η καθαρή περιουσία του Δήμου κατά το ποσό αυτό.
3. Συνολικές υποχρεώσεις. Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου  διαμορφώθηκαν από ποσό 7.998.457,78ευρώ σε ποσό 7.457.307,08ευρώ δηλ. μειώθηκαν περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Σημειωτέον, ότι ο δανεισμός του Δήμου Κιλκίς έχει χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής μέχρι το 2025.
4. Ταμειακά διαθέσιμα. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε ποσό 10.814.322,46ευρώ έναντι ποσού 9.272.243,91ευρώ της προηγούμενης και παρουσίασαν αύξηση ποσού 1.542.078,55ευρώ.
5. Κεφάλαιο κίνησης. Κεφάλαιο κίνησης αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα αφού προστεθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και αφαιρεθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο κίνησης του Δήμου Κιλκίς διαμορφώθηκε σε ποσό 12.928.666,08ευρώ έναντι ποσού 11.313.400,15ευρώ της προηγούμενης, και αυξηθηκε κατά ποσό 1.615.265,93ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί πολύ βασικό χρηματοοικονομικό δείκτη της πιστοληπτικής ικανότητας ενός Νομικού Προσώπου και στην περίπτωση του Δήμου Κιλκίς κρίνεται πολύ ικανοποιητικός την ώρα που άλλοι Δήμοι της χώρας έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και τρεις μάλιστα από αυτούς βρίσκονται σε κατάσταση χρεοκοπίας.
6. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως Πρόκειται για τα υπό εκτέλεση και τα εκτελεσμένα έργα και τον πάγιο εξοπλισμό του Δήμου Κιλκίς που στη χρήση του 2015 αυξήθηκαν περίπου  κατά 3.000.000ευρώ
Από την 1.9.2014, ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής Κιλκίς, σε βάρος του Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς εκκρεμούσαν αγωγές και δικαστικές αποφάσεις  συνολικού ύψους 2.114.697,29ευρώ.  Μέχρι σήμερα έχουν αποπληρωθεί οφειλές που ανέρχονται στο ποσό των  430.393,07 ευρώ, μειώθηκαν δηλ οι απαιτήσεις προς τρίτους σε ποσοστό 23%   ενώ το υπόλοιπο ποσό των αγωγών κατά  του Δήμου Κιλκίς ανέρχεται συνολικά στο ποσό του 1.684,22ευρώ.
Σχόλιο ΠΡΩΙΝΗΣ: Ορθά η διοίκηση του δήμου διευκρινίζει τα περί αποθεματικού, αφού η λογιστική καταγραφή του αναφέρεται στην πρόβλεψη κάποιων εξόδων κι όχι στα ταμειακά διαθέσιμα. Και εν προκειμένω τα 10 και πλέον εκατομμμύρια αναφέρονται στα ταμειακά διαθέσιμα κι όχι σε αποθεματικά. Παρότι  στις εφημερίδες μας δημοσιεύσαμε το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Δημάρχου Δ. Σισμανίδη, στο ρεπορτάζ όντως παρεισέφρυσε ο όρος “αποθεματικά” οπότε και η δημοσίευση της παραπάνω διευκρινιστικής ανακοίνωσης του δήμου συνιστά υποχρέωσή μας. Και είναι μια καλή  ευκαιρία για την καταγραφή-δημοσιοποίηση της   οικονομικής κατάστασης του δήμου Κιλκίς.