Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021, 8:34:20 πμ
etpa
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015 00:29

Το νέο πρόσωπο της εμποροπάνηγυρης

Συντάκτης:

Το θέμα της εμποροπανήγυρης Κιλκίς ήταν ένα από τα πρώτα που απασχόλησαν τη δημοτική αρχή Σισμανίδη με την ανάληψη των καθηκόντων της πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα είχαν διατυπωθεί και σοβαρά ερωτηματικά για τα οικονομικά  Ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της για τα έσοδα και τότε ο κ. Σισμανίδης δεσμέυτηκε ότι επί ημερών του η εμποροπανήγυσρη θα τεθεί εξαρχής σε νέες βάσεις.


Η δημοτική αρχή κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών παρουσίασε στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Κιλκίς, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, σχέδιο κανονιστικής απόφασης βάσει του οποίου οργανώνονται καλύτερα οι χωροταξικές λειτουργίες της Εμποροπανήγυρης 2015, βελτιώνεται η συνολική της εικόνα, επιδεικνύεται η κοινωνική διάσταση του Δήμου με χαμηλότερα τέλη χρήσης των εκθεσιακών χώρων στους εμπόρους και εκθέτες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, λαμβάνεται πρόνοια για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,για ζητήματα καθαριότητας και υγειονομικών ελέγχων, με εποπτεύουσα αρχή επταμελή Δημοτική Επιτροπή.
Η φετινή Εμποροπανήγυρη θα λειτουργήσει στον καθιερωμένο χώρο του Δημαρχείου Κιλκίς και στις πέριξ οδούς και θα διαρκέσει από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.
Ο  κανονισμός που εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρόδρομος Πεντζερετζής και  υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς  καθορίζει τις  ζώνες λειτουργίας της  ως εξής:
Εμπορικές ζώνες
− Αρχή Γ. Καπέτα μέχρι τη συνάντησή της με την οδό Αμπέλων. Στα σημεία εισόδου Δημαρχείου και δημοτικών κτηρίων απαγορεύεται η έκθεση προϊόντων για να διευκολύνεται η πρόσβαση των δημοτών προς τις υπηρεσίες αυτών.
− Οδός Τσιρογιάννη από διασταύρωση με οδό Ν. Παναγιώτου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Παπαθεοφίλου
− Από την αρχή της οδού Μοσκώφ μέχρι τη διασταύρωση με την οδό της Θεσσαλονίκης
− Από την  οδό Παπαθεοφίλου (διασταύρωση με οδό Τσιρογιάννη) μέχρι την οδό Μοσκώφ
− Από  οδό Στρωμνίτσης διασταύρωση με οδό Δημάδη μέχρι την οδό Γ. Καπέτα
− Από οδό Μεσημβρίας διασταύρωση με Δημάδη μέχρι την οδό Γ. Καπέτα
− Από την αρχή της οδού Θεσσαλονίκης μέχρι την οδό Ν. Παναγιώτου.
Στην οδό της 21ης Ιουνίου από την οδό Σόλωνος μέχρι τη συνάντησή της με την οδό Βενιζέλου καθώς και στην οδό Τσιρογιάννη από το ύψος της οδού Πολυτεχνείου έως την οδό Ν. Παναγιώτου επιτρέπεται η συμμετοχή των υπαρχόντων καταστημάτων με ίδιες προθήκες πώλησης προϊόντων ως επίσης και η συμμετοχή των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
Ζώνες ψυχαγωγίας
− Πλατεία Δημαρχείου η οποία θα διατεθεί ως εκθεσιακός χώρος σε φορείς, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου και του νομού
− Πλατεία Ειρήνης η οποία θα διατεθεί για παιδικά παιχνίδια – φουσκωτά
− Οδός Αμπέλων όπου θα εγκατασταθεί λούνα – παρκ.
Ζώνες εστίασης
− Στο χώρο της οδού Καλούδη από Γ. Καπέτα μέχρι τη συνάντησή της με την οδό Θεσσαλονίκης
− Αρχή οδού Θεσσαλονίκης έως οδό Ν. Παναγιώτου
− Οδός Τσιρογιάννη από οδό Γ. Καπέτα έως οδό Ν. Παναγιώτου.
Ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η οδός της 21ης Ιουνίου από την οδό Σόλωνος μέχρι τη συνάντησή της με την οδό Βενιζέλου και η οδός Τσιρογιάννη από το ύψος της οδού Πολυτεχνείου έως την οδό Ν. Παναγιώτου θα είναι κλειστές από τις 19:00 έως τις 24:00 καθ όλη τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης.
Με ευθύνη του Δήμου θα τοποθετηθούν τέσσερις χημικές τουαλέτες στην πλατεία Δημαρχείου και άλλες δύο, μία στην οδό Αμπέλων και μία στη συμβολή των οδών Γ. Καπέτα και Κύπρου. Για προληπτικούς επίσης λόγους θα ζητηθεί αρμοδίως η παρουσία ασθενοφόρου και πυροσβεστικού οχήματος τα οποία θα βρίσκονται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.
Οι θέσεις της Εμποροπανήγυρης είναι 200 με διάσταση κατά το μέγιστο 8Χ2 τ.μ.
Τα τέλη της φετινής Εμποροπανήγυρης για τους εκθέτες μειώνονται σημαντικά μετά από εισήγηση του Δημάρχου Κιλκίς που έγινε αποδεκτή, δοθείσας της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης και της έμπρακτης διάθεσης στήριξης των εμπόρων και εκθετών που συμμετέχουν στην Εμποροπανήγυρη.
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης 2015 ορίστηκε επταμελής Δημοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους Νικόλαο Στανημερόπουλο ως Πρόεδρό της με πρόταση του Δημάρχου Κιλκίς, Γεώργιο Μπαλάσκα και Γεώργιο Ζώτο, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς και του Συλλόγου Μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών και από δύο δημοτικούς υπαλλήλους. Συμπληρωματικά καθήκοντα της Δημοτικής Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να συνεδριάζει εκτάκτως εφόσον ανακύψουν προβλήματα στη λειτουργία της, είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των εκθετών και η διενέργεια κλήρωσης για τη διάθεση των εκθεσιακών χώρων.