Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024, 5:32:42 μμ
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 19:28

8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς: Φ(e)τολόγιο

Στις αρχές της σχολικής χρονιάς το Σχολείο μας ενημερώθηκε από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ότι το Ίδρυμα Λάτση  χρηματοδοτεί δραστηριότητες μαθητών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα». Το σχολείο κατέθεσε  πρόταση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και ήταν μια από τις 17 που επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν από 171 προτάσεις  που κατατέθηκαν από σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.


Σκοπός της πρότασης είναι τα παιδιά να κατασκευάσουν μια ιστοσελιδά (ηλεκτρονικό φυτολόγιο) στην οποία θα είναι αποτυπωμένα με φωτογραφίες και περιγραφικά κείμενα τα φυτά της περιοχής τους (Κιλκίς). Με την πρόταση αυτή δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές καις τις μαθήτριες μέσα από διερευνητικές και ανακαλυπτικές μεθόδους, να προχωρήσουν σε μια βαθύτερη γνωριμία, με τα διάφορα φυτά του τόπου τους, αλλά και με τη δομή και τη λειτουργία των ποικίλων και διαφορετικών οικοσυστημάτων (ορεινό, λιμναίο, πεδινό) που εντοπίζονται στον νομό που κατοικούν. Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο με επιτόπιες έρευνες, με αναζήτηση σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές καθώς και με την κατάλληλη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, αλλά και με εμπειρικούς φυσιογνώστες, θα εμπλουτίζουν προοδευτικά τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα ενώ παράλληλα θα εξασκηθούν στο να χρησιμοποιούν εννοιολογικούς χάρτες, να οικοδομούν με συνεργατικό τρόπο περιγραφικά κείμενα, να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να αντλούν συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια κατηγοριοποιούν και τις μετασχηματίζουν σε κείμενο. Στο τέλος θα συνθέσουν όλα τα παραπάνω σ’ ένα καλαίσθητο ηλεκτρονικό φ(e)τολόγιο το οποίο μπορούν να δημοσιοποιήσουν στην τοπική κοινωνία ως μια προσφορά του σχολείου στην καλύτερη γνώση του τόπου.