Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 12:02:24 μμ
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015 21:49

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ»

Οι Σχολικές Σύμβουλοι Ιωάννα Κ. Αρβανίτη, 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κιλκίς και Μαρία Παπαδοπούλου, 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης οργάνωσαν και υλοποιούν με την έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας το καινοτόμο  πρόγραμμα με θέμα: «Παιδί και Βιβλίο».


Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται κυρίως στον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης και των συνεργασιών που προωθεί. Εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, προσχολικής και δημοτικής, νηπιαγωγοί, δασκάλες και δάσκαλοι των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Α΄, Β΄ και Γ΄) ανταμώνουν και συν-επιμορφώνονται σε δύο ιδιαίτερους «τόπους», οίκους των βιβλίων, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς και την πρότυπη  Σχολική Βιβλιοθήκη - Κέντρο Μέσων Μάθησης και Πολιτισμού  του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία τους.
Ο σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με τις δυο συμβούλους είναι διττός, αφενός να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στην προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάξουν ιδέες, να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους  και να γνωρίσουν ελκυστικούς δρόμους ώστε να ξυπνήσουν την όρεξη των παιδιών για ανάγνωση και δημιουργική γραφή. Αποτελεί ένα πείραμα, μια έρευνα-δράση, καθώς για πρώτη φορά στο Κιλκίς επιχειρείται η εφαρμογή αυτού του μοντέλου επιμόρφωσης, δηλαδή μεικτής ομάδας εκπαιδευτικών σε τόπους συναφείς με το περιεχόμενο της.
Το πρόγραμμα συνοπτικά, περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:
1η. Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα προς εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων (νηπιαγωγούς και πρώτων τάξεων του δημοτικού) και διαμόρφωση της μεικτής ομάδας.  
2η. Συστηματική επιμόρφωση της ομάδας, διάρκειας 35 ωρών, σε δύο επιμέρους θεματικές: α. παρέμβαση και κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου των νηπιαγωγείων και των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να δημιουργηθούν ελκυστικοί τόποι που θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν τις ποικίλες δραστηριότητες καλλιέργειας του εγγραμματισμού και προώθησης της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και β. Σχεδιασμός και εφαρμογή στην τάξη του κατάλληλου διδακτικού/ μαθησιακού πλαισίου για την καλλιέργεια της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και την ανάγνωση με την αξιοποίηση της συλλογής των βιβλιοθηκών. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα παραχθεί από την συμμετέχουσα ομάδα ένα πακέτο δραστηριοτήτων για εφαρμογή στην τάξη και τη δημόσια βιβλιοθήκη
3η. Εφαρμογή στην τάξη του παραγόμενου υλικού.
4η. Συναντήσεις της ομάδας για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.
5η. Αποτίμηση του καινοτόμου προγράμματος και διάχυση της καλής πρακτικής.
Η επιμόρφωση διεξάγεται με διαλέξεις, συζήτηση, αξιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεων της συμμετέχουσας ομάδας και βιωματικά εργαστήρια. Βασικές εισηγήτριες, εμψυχώτριες είναι οι δύο Σχολικές Σύμβουλοι Μαρία Παπαδοπούλου και Ιωάννα Κ. Αρβανίτη. Επίσης, εργαστήρια θα υλοποιήσουν ως εμψυχώτριες και εκπαιδευτικοί  από τις δύο Περιφέρειες με  αποδεδειγμένο έργο πάνω σε θέματα που προσεγγίζει το καινοτόμο πρόγραμμα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων ανταποκρίθηκαν με μεγάλη θέρμη στην πρόσκληση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τμήμα 26 ατόμων, μεγαλύτερο από τον προβλεφθέντα αριθμό.  
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί  5 επιμορφωτικές συναντήσεις (1, 15, 29 Οκτωβρίου, 12 Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου) στις δύο προαναφερόμενες βιβλιοθήκες με μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών. Ως θετικά σημεία του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τη διάδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, την επιλογή των βιβλιοθηκών ως  χώρων διεξαγωγής του προγράμματος, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενο σε συνδυασμό με τον τρόπο διεξαγωγής των επιμορφωτικών συναντήσεων.