Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, 8:40:05 μμ
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 09:21

Στην Πορτογαλία νηπιαγωγοί του 5ου

Συντάκτης:

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA229 “My roots, my country our Europe” και κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των εκπαιδευτικών

, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας (5ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς) Σπυρλιάδου Αναστασία και Θεοδωρακάκη Θεοπή ταξίδεψαν στο Cinfaes της Πορτογαλίας όπου έγινε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος.(Γαλλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ελλάδα). Εκεί, ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών που ορίστηκε από το αντίστοιχο Νηπιαγωγείο:
• Ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα που ακολουθούν σχετικά με την εξάλειψη της σχολικής διαρροής των μαθητών
• Παρακολούθησαν σεμινάριο για τα προσαρμοσμένα παιχνίδια σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• Παρουσίασαν και παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις προγραμμάτων όλων των σχολείων –εταίρων τα οποία υλοποίησαν με τους μαθητές τους το προηγούμενο διάστημα
• Πραγματοποιήθηκαν διδακτικές επισκέψεις τόσο σε Δημοτικό Σχολείο όσο και σε δυο Νηπιαγωγεία όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Στο περιθώριο της επίσκεψης είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μουσεία και μνημεία της περιοχής και να περιηγηθούν σε μονοπάτια της υπαίθρου. Την τελευταία μέρα επισκέφθηκαν μνημεία και τουριστικά σημεία της πόλης Πόρτο της Πορτογαλίας.
Το πρόγραμμα “My roots, my country, our Europe” αποτελεί ένα εγκεκριμένο σχέδιο δράσης Erasmus+ KA229 ενταγμένο στις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Κυρίαρχοι σκοποί του προγράμματος είναι η συνεργασία σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και η συμπερίληψη και ανοχή της διαφορετικότητας.

Έκθεση εικόνων