Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 8:26:14 πμ
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 20:50

ΕΝ.ΠΕ: Υποβαθμίζεται ο ρόλος των Περιφερειών

Αντιδράσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης προκαλεί η ψήφιση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία, σύμφωνα με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ. ΠΕ.) υποβαθμίζεται ο ρόλος των Περιφερειών στην υλοποίηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ.

Οι αντιδράσεις αφορούν στην πρόβλεψη ότι συστήνεται «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «Υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης» του Περιφερειακού Προγράμματος.

Η ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή, σε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Την Πέμπτη, ψηφίστηκε, ως άρθρο 24Α αυτού του νομοσχεδίου.

Ύστερα από εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής, κυρίας Ρένας Δούρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΠΕ., υιοθέτησε την Παρασκευή ομόφωνα ψήφισμα, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση την άμεση κατάργηση του άρθρου 24Α.

Στο ψήφισμα της ΕΝ. ΠΕ. σημειώνεται ότι: «Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία που συστήνει «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ», ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ. Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία ουδόλως συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των ΠΕΠ και στοχεύει στην απομείωση του ρόλου των Περιφερειών. Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί άμεσα στην κατάργηση της ψηφισθείσας άρον - άρον, χωρίς συζήτηση, τροπολογίας».
Πηγή: Το Βήμα