Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 9:24:41 πμ
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 10:50

Τροπολογία - δυνατότητα παράτασης για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας που δίνει ο νόμος 4178/2013 για τη νομιμοποίηση αυθαίρέτων, προβλέπει μια από τις δεκάδες τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ειδικότερα,η προθεσμία καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση θα μπορεί να αλλάξει με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Βάσει του ισχύοντος νόμου, αυθαίρετα μπορούν να νομιμοποιηθούν έως τις 8.2.2015.

Επίσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, προβλέπουν εξαίρεση από την κατεδάφιση για δέκα χρόνια του Γηπέδου του Παναθηναϊκού στην Αλεξάνδρας. Έτσι παρατείνεται έτι περαιτέρω το …όνειρο της Διπλής Ανάπλασης Αλεξάνδρας - Βοτανικού, καθώς η ομάδα θα μπορεί να παραμείνει στην Λεωφόρο έως το 2023.

Ακόμη, διευκολύνεται η δόμηση στα τυφλά οικόπεδα, ενώ δασωμένοι αγροί, οι οποίοι στερούνται τίτλων, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση με άδεια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο ιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει τίτλους μεταγενέστερους της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεώτερους των δέκα ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Η τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα από το ΥΠΕΚΑ, περιλαμβάνει δεκάδες διατάξεις, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

- παράταση της ισχύος των οικοδομικών αδειών, λόγω της οικονομικής συγκυρίας

- δυνατότητα παράλληλης έκδοσης άδειας δόμησης, κατεδάφισης και ανέγερσης στην ίδια ιδιοκτησία. Η διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αιτούμενη ανέγερση ή προσθήκη κτιρίου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, πριν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει στην κατεδάφιση.

- Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, τότε ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για το εκτός οικισμού τμήμα, εφόσον έχει την αρτιότητα, προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις. Οι οικοδομές ωστόσο, μπορούν να τοποθετηθούν και στο εντός σχεδίου τμήμα αρκεί να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας, απόσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα.

- Δίνεται η δυνατότητα να υπερβαίνονται τα όρια εκσκαφών και επιχώσεων εδάφους σε επικλινή οικόπεδα πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.Πηγή: Το Βήμα