Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 4:15:48 μμ
etpa
Κυριακή, 25 Μαϊος 2008 06:51

Ικανοποιητική συμμετοχή

Συντάκτης:
Ήταν από τις λίγες συνεδριάσεις που η συμμετοχή των μελών ήταν ικανοποιητική. Στην τελευταία συνεδρίαση της Νο.Δ.Ε. αναφερόμαστε όπου βρέθηκαν 21 άτομα.

Αν σκεφτείτε πως έγιναν συνεδριάσεις με λιγότερα από 10 άτομα, σίγουρα πρόκειται για βελτίωση.
Εκείνο που παρατηρήθηκε επίσης είναι πως λείπουν κυρίως και συνηθέστατα οι Κιλκισιώτες, οι τοπικοί., ενώ οι «επαρχιώτες» παρότι ταλαιπωρούνται περισσότερο, δίνουν το παρών τους σχεδόν πάντα.