Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 4:06:54 μμ
etpa
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008 12:52

Πανομοιότυπα

Συντάκτης:
Την ίδια ημέρα έφθασε στα γραφεία μας και η ανακοίνωση του δήμου Γαλλικού για την ένταξή του στη διαδικτυακή πύλη, που είναι πανομοιότυπη με αυτή του δήμου Δοϊράνης.
Προφανώς οι ανακοινώσεις έχουν γραφεί από την εταιρεία που ανέλαβε το πρόγραμμα για όλους τους δήμους.
Ας προσέξουν. Μη μας στείλουν το ίδιο κείμενο 11 φορές!