Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 3:07:11 πμ
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008 04:23

Ακατάλληλες οι δίδυμες Κατάλληλη η μεραρχία

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μηχανικοί του νομού συντάχθηκαν με την επιλογή της μεραρχίας ως καταλληλότερου χώρου για την ανέγερση του Δικαστικού μεγάρου Κιλκίς. Τα επιχειρήματα που επικαλούνται καταγράφονται σε διπλανές στήλες. Η σχετική συζήτηση έγινε την Τετάρτη στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου και οι μηχανικοί ασχολήθηκαν με τέσσερα θέματα.

Κατ’ αρχήν εξέδωσαν ομόφωνο ψήφισμα συντασσόμενοι υπέρ συναδέλφους τους για μια πολύχρονη υπόθεση.
Η πρωτοβουλία της Εισαγγελέα Κιλκίς σε σχέση με τη συμμόρφωση των καταστηματαρχών επί των υγειονομικών και πολεοδομικών διατάξεως νόμου καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις υπηρεσίες υγιεινής και πολεοδομίας απασχόλησαν επί μακρόν τη συνέλευση.
Οι μηχανικοί διαπίστωσαν ότι το  έργο των υπηρεσιών αυτών ως προς τον έλεγχο των καταστηματαρχών προκαλεί τη δυσλειτουργία τους στη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων. Η πρότασή τους είναι να αιτηθεί από την Εισαγγελία να δοθεί παράταση χρόνου ώστε με περισσότερη άνεση και προπάντων με δυνατότητα εξυπηρέτησης και των τρεχόντων θεμάτων να λειτουργήσου οι κρίσιμες αυτές υπηρεσίες. Να σημειωθεί ότι δεν κρίθηκε ούτε επικρίθηκε η σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα της εισαγγελικής παρέμβασης, αλλά μόνο η διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους σε περιορισμένο χρόνο.
Εντός των ημερών η πρόεδρος του συλλόγου Ελένη Αναστασιάδου και το προεδρείο θα ζητήσουν συνάντηση με την Εισαγγελέα κ. Χρυσογιάννη για να εκθέσουν τη θέση του συλλόγου.

Δεν είναι νομότυπη
Το θέμα της απασχόλησης του συνταξιούχου υπομηχανικού Εμ. Κορνήλιου στη Νομαρχία το οποίο τέθηκε και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ήταν επίσης μεταξύ όσων απασχόλησαν τη γενική συνέλευση των μηχανικών. Η πρόεδρος του συλλόγου Ελ. Αναστασιάδου παρουσίασε έγγραφο του ΤΕΕ όπου, κατόπιν δικού της αιτήματος, το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας γνωματεύει ότι δεν είναι νομότυπη η απασχόληση του συνταξιούχου τεχνικού. Επί του θέματος καταγράφηκε και διαφορετική άποψη, λίγων μηχανικών που διαφώνησαν ότι υφίσταται θέμα νομιμότητας της απασχόλησης του συναδέλφου τους.
Τέλος στη συνέλευση ο Δήμαρχος Κιλκίς  και μέλος του συλλόγου Δ.Τερζίδης ενημέρωσε το σώμα για το ΕΣΠΑ.