Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 4:39:03 πμ
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008 06:01

Aναβάθμιση της τυπικής ελληνικής σχολικής τάξης

 Τα αποτελέσματα τριών ερευνών, για τις δυνατότητες μετεξέλιξης και αναβάθμισης της τυπικής ελληνικής σχολικής τάξης, θα παρουσιαστούν την Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 και ώρα 18.30, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Πέμπτη στον Πύργο».
Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Δημήτρης Γερμανός θα παρουσιάσει την πρότασή του για «παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολικού χώρου».Πρόκειται για μια μεθοδολογία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από αλλαγές στο χώρο, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή ενός συνδυασμού παιδαγωγικών, αρχιτεκτονικών και ψυχο-κοινωνικών κριτηρίων. Σύμφωνα με τον κ. Γερμανό, η αλλαγή αυτή κρίνεται αναγκαία, επειδή το σημερινό πρότυπο σχολικού χώρου ακολουθεί, ακόμα, τις λειτουργικές κατευθύνσεις των διδακτηρίων που νομοθετήθηκαν το 1895. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, οι αλλαγές στη διαρρύθμιση και την αισθητική του σχολικού χώρου συναρτώνται με αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον αποκτά νέα μορφή και τρόπους λειτουργίας, κατάλληλους για την ανάπτυξη μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Η αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών της μεθόδου σε 60 σχολεία στην Ελλάδα και την Κύπρο έδειξε ότι οι αλλαγές αυτές συνδέονται με βελτίωση στη σχολική ένταξη των παιδιών και την εργασία τους στην τάξη, αλλά και στις σχέσεις στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας.
Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Αναστασία Ρουτζούνη-Μπίκα θα παρουσιάσει τη μελέτη της με θέμα «Ο χώρος: τόπος και παιδαγωγικό τοπίο». Σύμφωνα με την κ. Ρουτζούνη-Μπίκα, η εμπειρία του παιδιού στο χώρο συνδέεται με την αναζήτηση και ανακάλυψη του κόσμου, του εαυτού του, της σχέσης του με τους άλλους και προσφέρει στο παιδί καινούργιες εμπειρίες, που γίνονται όλο και πιο ενδιαφέρουσες, όσο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας απαιτούν για την απόκτησή τους. Τότε ο χώρος μεταμορφώνεται σε πρόκληση και αυτή σε αλληλεπιδραστική διαπραγμάτευση του παιδιού μαζί του. Πρόκειται για ένα «χώρο» που δημιουργείται μέσα στο δομημένο χώρο και συντίθεται από την εμπλοκή αντικειμένων, δράσεων και αντιδράσεων, από καταστάσεις και αντικαταστάσεις, από ανάγκες που στην πραγματικότητα δεν είναι ανάγκες και σηματοδοτεί αυτό που θα ονομάζαμε «επιθυμίες – απαιτήσεις» του παιδιού από το χώρο και για το χώρο.  
Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καφένια Μπότσογλου θα παρουσιάσει μια μέθοδο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που καλύπτει μια σημαντική ανάγκη στη διαδικασία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Με τον τίτλο «Βελτιώνοντας την ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση: Η κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής ηλικίας ECERS-R», η κ. Μπότσογλου θα αναφερθεί στην αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας αξιολόγησης του περιβάλλοντος για την προσχολική ηλικία η ECERS-R, (Harms, Clifford, & Cryer) η οποία αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και αξιόπιστο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ερευνητή όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η ιδιαιτερότητα της κλίμακας είναι ότι η έννοια «περιβάλλον» εκλαμβάνεται ως ένα σύνολο, που περιλαμβάνει παράγοντες όπως το υλικό περιβάλλον, (χώρος, εξοπλισμός, υλικά, συνθήκες), το κοινωνικό περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς), καθώς και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η κλίμακα και, μέσα από ένα παράδειγμα εφαρμογής της σε προσχολικές τάξεις, τα αποτελέσματά της και οι δυνατότητες αξιοποίησής της από τον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό.