Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 1:44:55 μμ
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008 07:57

Αναγκαία η προσπάθεια της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο

Πραγματοποιήθηκαν, με πρωτοβουλία της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε., δυο επισκέψεις στον Αγροτικό γυναικείο Συνεταιρισμό Α. Ποροϊων, στις 29 Οκτωβρίου και 18 Νοεμβρίου 2008, στα πλαίσια του προγράμματος «Οριζόντιες δράσεις στήριξης, δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού που κατοικούν στις περιοχές παρέμβασης ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο υλοποιεί το δίκτυο ΑΝ.ΕΤ. Κεντρικής Μακεδονίας ως Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει και η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.


Συμμετείχαν γυναίκες από τους Δήμους Αξιούπολης, Ευρωπού, Πολυκάστρου, Κρουσσών και Μουριών, με σκοπό την ενημέρωση αλληλογνωριμία και ανταλλαγή εμπειριών.
Προηγήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους Δήμους στις οποίες καταγράφηκε το ενδιαφέρων των γυναικών για ίδρυση ατομικών, εταιρικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Οι γυναίκες του συνεταιρισμού Ποροϊων με ιδιαίτερα καλή διάθεση ανέπτυξαν το ιστορικό της ίδρυσης, τη διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας που οδήγησαν σε μια βιώσιμη επιχείρηση, μετά από δεκαετή προσπάθεια.
Η πολύ καλή αυτή πρακτική γυναικείας επιχείρησης προκάλεσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών από το Ν. Κιλκίς  και την τόνωση των  ενδιαφερομένων στο να δρομολογήσουν  και αυτές κάτι σχετικό.
Το ενδιαφέρον της ΑΝ.ΚΙ. για ενημέρωση και εμψύχωση των γυναικείων επιχειρήσεων στην ύπαιθρο του Ν. Κιλκίς  είναι αμείωτο και θα συνεχισθεί ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο αποτελεί μια αναγκαιότητα που θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή του. Ο δρόμος είναι μακρύς. Η προσπάθεια θα είναι επίπονη αλλά αποτελεί μονόδρομο που θα συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της υπαίθρου μας.