Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 8:55:29 μμ
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2008 05:18

Αναγκαιότητα η προώθηση της τοπικής οικονομίας η περίπτωση της κτηνοτροφίας

 Με το άρθρο αυτό εκφράζουμε το πιστεύω μας, ότι είναι εφικτή η οργάνωση της τοπικής οικονομίας στο Κιλκίς ως μια αναγκαιότητα, σε απάντηση στο διαμορφωμένο πλέον ανταγωνιστικό οικονομικό γίγνεσθαι, που δεν είναι απλά συγκυρία μόνο. Μπορούμε να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες, το πλούσιο θεσμικό πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων και πάνω από όλα το ανθρώπινο δυναμικό μας σ’ όλες τις βαθμίδες, παραγωγής, σχεδιασμού και υλοποίησης.
Οι ωφέλειες για την τοπική κοινωνία μας θα είναι πολλές αφού απ’ αυτή θα προέρχονται οι παραγωγοί, οι μεταποιητές και οι καταναλωτές.
 Είναι χρήσιμο ένα παράδειγμα. Αφορά την κτηνοτροφία, δεδομένου ότι η τιμή του γάλακτος δεν ικανοποιεί τους παραγωγούς χρόνια τώρα. Δύο είναι οι απαντήσεις: η μία στην οργανωμένη αντιμετώπιση της μείωσης του κόστους παραγωγής και η άλλη στην αξιοποίηση του γάλακτος από τους παραγωγούς-κτηνοτρόφους, με μικρές ή μικρομεσαίες ιδιωτικές  ή συνεταιριστικές επενδύσεις.
Θα σταθώ σήμερα, ιδιαίτερα στο δεύτερο. Διαβεβαιώνω ότι υπάρχει ήδη εκφρασμένο το ενδιαφέρον πολλών κτηνοτρόφων για μεταποίηση του γάλακτος που παράγουν αυτοί και συντοπίτες τους.
Οι κτηνοτρόφοι μας, δεύτερης γενιάς πλέον, έχουν δημιουργήσει σύγχρονες μονάδες εκτροφής αξιοποιώντας και την τεχνολογία και ακολουθώντας κανόνες που προσέχουν ιδιαίτερα την υγιεινή των ζώων άρα και την ποιότητα του κρέατος και γάλακτος που παράγουν.
Είναι καιρός πλέον για το επόμενο βήμα. Τη μεταποίηση του γάλακτος ώστε αυτοί να κερδίζουν και τις προστιθέμενες αξίες της, που προκύπτουν από τα προϊόντα που θα παράγουν.
 Από εκεί και πέρα οφείλουν με πλήρη επαγγελματικότητα να παράγουν ποιοτικά, υγιεινά προϊόντα και σε προσιτές τιμές για το τοπικό καταναλωτικό κοινό. Αυτό είναι το ζητούμενο και η ουσία της τοπικής οικονομίας.
Ενθαρρυντική παράμετρο αποτελεί η αυτοοργάνωση των γεωργοκτηνοτρόφων μας, με το σύλλογο που πρόσφατα έχουν ιδρύσει και ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πλέον καταλύτη της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος.
Η αξιοποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων αποτελεί μια σημαντική όσο και επείγουσα περίπτωση μεγιστοποίησης ωφελειών υπέρ της τοπικής μας οικονομίας.
Θα επανέλθουμε και σε άλλους τομείς της οικονομίας και κυρίως με τη σύνδεση των επιμέρους κλάδων και στο σύνολό της (clusters) για την αντιμετώπιση του κόστους με οικονομίες κλίμακας και τον ανταγωνισμό της αγοράς.
Είναι για εμάς μονόδρομος αυτή η λογική. Εκφράζουμε τη συγκρατημένη αισιοδοξία μας αλλά και το πιστεύω μας. Είμαστε στο 2008 και θα βλέπουμε μπροστά στο 2013 με αισιοδοξία με μια προϋπόθεση: την αποφασιστικότητα για σκληρή δουλειά και την αναζήτηση και εμπέδωση της γνώσης αξιοποίηση της τεχνολογίας, και του θεσμικού πλαισίου.
Η ανάπτυξη και ανάδειξη της τοπικής οικονομίας του τόπου μας είναι αναγκαία και εφικτή στις παρούσες συνθήκες. Οι ρηξικέλευθες αλλά ρεαλιστικές προτάσεις οφείλουν να συνοδεύονται από πρωτοβουλίες ώστε να διαφαίνεται η αποτελεσματικότητά τους. Επί αυτού θα επανέλθουμε!
Έχουμε χρέος μας  να τολμήσουμε.