Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 8:14:21 πμ
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009 08:31

Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Η Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας κάνει γνωστό ότι οι επαγγελματικές άδειες αλιείας σκαφών στα εσωτερικά νερά που λήγουν στις 31-12-2009 θα πρέπει να ανανεωθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01-10-2009 μέχρι 31-12-2009. Παρακαλούνται οι αλιείς όπως προβούν έγκαιρα στην ανανέωση των παραπάνω αδειών.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών αλιείας σκαφών είναι τα εξής:
Α) Βιβλιάριο σκάφους.
Β) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου που θα πιστοποιεί ότι ο κάτοχος της άδειας του σκάφους είχε  την αλιεία  στο επίκεντρο της δραστηριότητας του κατά  το διάστημα από την έκδοση η την προηγούμενη ανανέωση της άδειας.
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του σκάφους (όνομα διαστάσεις πλοιοκτήτη μηχανή αλιευτικά εργαλεία) σε περίπτωση που έχουν αλλάξει απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους με τα στοιχεία παραγωγής (αλιευμένες ποσότητες, είδη, αξία) κατά το χρονικό διάστημα των δυο χρόνων (2008-2009) που θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους .
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Ε) Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2009.
Επισημαίνουμε ότι στο μπροστινό μέρος των σκαφών (πλώρη) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα με ευδιάκριτα γράμματα τα στοιχεία του σκάφους (όνομα σκάφους, αριθμός λεμβολογείου, ΑΜΑΣ). Η Υπηρεσία μας θα προβεί σε έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας αλιείας των σκαφών .
Πέρα του διαστήματος του τριμήνου (1-10-2009 μέχρι 31-12-2009) δεν θα μπορούν να ανανεώνονται οι άδειες αλιείας σκαφών.