Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 12:32:54 μμ
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009 08:23

Απεργία δημοτικών υπαλλήλων στις 3 Δεκεμβρίου

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δημοτικών Υπαλλήλων αποφάσισε την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για την επίλυση όλων των αιτημάτων του κλάδου που παραμένουν σε εκκρεμότητα και κυρίως διεκδικήσεις που στόχο έχουν να προστατεύσουν και να διευρύνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Η Εκτελεστική Επιτροπή με απόφαση της προσδιόρισε την ημερομηνία πραγματοποίησης της 24ΩΡΗΣ απεργιακής κινητοποίησης την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα με ευθύνη της κυβέρνησης διαμορφώνονται «πολεμικά» σενάρια για περικοπές και αφαίρεση δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά ότι «οι εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία ευθύνη για τα ελλείμματα και τα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και της Διεθνούς κρίσης, απαιτούν και διεκδικούν άμεσες και θετικές λύσεις στην επίλυση των προβλημάτων τους. Σε κάθε αρνητική εξέλιξη που θα βάζει σε διαδικασία αμφισβήτησης τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας θα είμαστε αντίθετοι και σε αγωνιστική επαγρύπνηση.
Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε:
1. Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικών σχέσεων εργασίας για ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Αποτροπή κάθε νέας πρόσληψης συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μονιμοποίηση των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
2. Αποτροπή κάθε νέας προσπάθειας εκχώρησης  της αρμοδιότητας της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες ή Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
3. Νέο ενιαίο μισθολόγιο με πραγματικές αυξήσεις. Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας, του παγώματος και της μόνιμης μείωσης των μισθών και των συντάξεων.
4. Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α.  Αποδοχή της πρότασης μας για ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και όρων απασχόλησης των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
5. Κατοχύρωση του Δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής ασφάλισης στο Δημόσιο. Μη εφαρμογή της απόφασης του Δ.Ε.Κ. για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών. Κατοχύρωση των θεμελιωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
6. Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας στο εφάπαξ, στην επικουρική σύνταξη και στην υγειονομική περίθαλψη.
7. Αποδοχή στο σύνολο της πρότασης της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. για τα Β.Α.Ε. Ένταξη και νέων κατηγοριών εργαζομένων. Επέκταση της διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008 (Β.Α.Ε.) και στην Επικουρική Σύνταξη των μονίμων υπαλλήλων. Επέκταση του θεσμού των επαγγελματικών ασθενειών και του εργατικού ατυχήματος στους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α.
8. Ουσιαστικές κλαδικές αυξήσεις για όλο το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Άμεση τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα  κίνησης και να μην περικόπτονται στις θεσμοθετημένες άδειες του Κώδικα των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
9. Αναγνώριση συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά του χρόνου υπηρεσίας  των Σχολικών Φυλάκων.
10. Υπεράσπιση του Δημόσιου Παιδαγωγικού και Κοινωνικού χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών. ΟΧΙ στην κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
11. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζομένων που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις ύστερα από προκήρυξη στα Κ.Ε.Π. των Ο.Τ.Α.  Α΄ βαθμού.
12. Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που να αναφέρει ρητά, ότι δεν γίνεται κράτηση 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
13. Ο χρόνος φοίτησης των εκπαιδευόμενων στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.