Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, 6:54:31 μμ
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008 15:04

Από 17 Ιουνίου ως 30 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις για τις 107 νέες περιοχές του Κτηματολογίου

Από τις 17 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν δηλώσεις ακίνητης περιουσίας για τις 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο οι πολίτες.
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν σε 76 γραφεία κτηματογράφησης.
Όπως ανακοινώθηκε, σε κάθε γραφείο κτηματογράφησης:

-Διατίθενται (δωρεάν) τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης) και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, τις προθεσμίες, τον υπολογισμό του παγίου τέλους κτηματογράφησης και τη συμπλήρωση των εντύπων. Παραλαμβάνονται η δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται αποκλειστικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε από τον ίδιο τον δηλούντα είτε από τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συστημένης ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
Στην περίπτωση αυτή πέραν του εντύπου της δήλωσης και των συνυποβαλλομένων κατά περίπτωση, επισυνάπτονται υποχρεωτικά: α) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) απλή φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ.), γ) το αποδεικτικό καταβολής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Εν όψει της έναρξης, στις 17 Ιουνίου, της υποβολής δηλώσεων από τους πολίτες στις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές, η εταιρεία «Κτηματολόγιο ΑΕ» παρέχει διευκρινίσεις για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στις περιοχές της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου. Ειδικότερα, όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στο Δήμο Καλλιθέας δεν θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας (Ν.2308/1995). Στην παρούσα φάση της συλλογής δηλώσεων τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ακινήτων θα δοθούν από την Υπηρεσία Κτηματολογίου Πρωτευούσης. Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου δεν θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στο τμήμα του Δήμου που έχει καταγραφεί στο «Κτηματολόγιο Πρωτευούσης». Πρόκειται για το τμήμα που περικλείεται από τη λεωφόρο Συγγρού και τις οδούς Ελληνίδων, Ζησιμοπούλου, Αγ. Τριάδος, Δημοκρατίας, Πικροδάφνης και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το «Κτηματολόγιο Πρωτευούσης» εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου απευθείας με βάση τα στοιχεία που τηρεί, γι΄αυτό και δεν χρειάζεται οι πολίτες να υποβάλουν δήλωση. Η σύνταξη των κτηματολογικών μελετών για τις δύο αυτές περιοχές ολοκληρώθηκε το 1992 και αφορά περίπου 12.700 γεωτεμάχια και 7.200 στρέμματα, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 206.000 ενεργά δικαιώματα.