Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, 9:18:18 μμ
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 09:05

Αύξηση κερδών για την Kleemann

 Σημαντική ενίσχυση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου της Kleemann στο εννεάμηνο του 2007 τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 77,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο 14,9%. Τα δε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11,1% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 4,3%).
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 69,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 25,8%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνου του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8%. Τα κέρδη προ φόρων στο εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου του προηγούμενου χρόνου κατά 19,2%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 10,3%.
Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου την τρέχουσα περίοδο ξεπέρασε τα 123,4 εκατ ευρώ, έναντι 105,8 εκατ ευρώ πέρυσι και αντίστοιχα της εταιρίας τα 108,3 εκατ ευρώ έναντι 93 εκατ ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30/09/2007 ανήλθαν σε 75,8 εκατ ευρώ έναντι 70,2 εκατ ευρώ την 31/12/2006 και αντίστοιχα της εταιρίας σε 67,3 εκατ ευρώ έναντι 63,5 εκατ ευρώ.
Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Kleemann, η πορεία του εννεαμήνου επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για την οργανική ανάπτυξη του ομίλου. Αποδίδει δε τη σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της μητρικής και του ομίλου στην ανοδική πορεία της ελληνικής αγοράς, στην ανάπτυξη των θυγατρικών εταιρειών, στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της εισηγμένης, αλλά και στην προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά. Σημειώνει δε ότι η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό σε ό,τι αφορά την αγορά του κλάδου, αλλά και ανοδικής τάσης στις πρώτες ύλες.
Για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της Kleemann εκτιμά, ότι θα υπερκαλυφθούν  όλα τα αρχικώς εκτιμώμενα μεγέθη, με τα οποία προβλέπονταν  πωλήσεις στη μητρική εταιρία 85,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,3% σε σχέση με το 2006 και κέρδη προ φόρων 12,3 εκατ ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ του 2006 και στον όμιλο ενοποιημένες πωλήσεις περίπου 97,8 εκατ. ευρώ, έναντι 85 εκατ. ευρώ το 2006 και κέρδη προ φόρων 15,9 εκατ ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ομολογιακά δάνεια
Στο μεταξύ, σημειώνεται ότι η εταιρεία προχώρησε μέχρι στιγμής στην υπογραφή δύο κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το πρώτο είναι  πενταετούς διάρκειας, ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το δεύτερο είναι  επταετούς διάρκειας, ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε από την EFG Eurobank Ergasias.
Οι εν λόγω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο απόφασης της γενικής συνέλευσης της Kleemann (18/6/2007) για την έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 25 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος της  εταιρίας.
Σημειώνεται ότι ο όμιλος Kleemann δραστηριοποιείται και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ανελκυστήρων. Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1983 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999. Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζομένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναπτύσσει την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα του σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 70.000 τμ.