Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023, 9:23:56 πμ
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008 06:11

Δειγματοληψία και ελέγχους ζητεί ο δήμος Πολυκάστρου

 Για να προστατεύσει τους δημότες του ο Δήμος Πολυκάστρου προσέφυγε στις δημόσιες υπηρεσίες και στη δικαιοσύνη για τον έλεγχο της λειτουργίας της ΕΛΒΙΕΞΟ Δήμαρχος Δ. Σμυδάκης με έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς ζητεί «Παροχή άδειας για δειγματοληψία εδάφους, ύδατος και αέρος στη μονάδα εμποτισμού ξυλείας «ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε.» στο Πολύκαστρο Κιλκίς».Η αίτηση υποβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2008 και ο κ. Σμυδάκης επικαλείται τα εξής:
Με την παρούσα αιτούμαστε την άδειά σας προκειμένου να επιτρέψετε τη διενέργεια δειγματοληψίας εδάφους, ύδατος και αέρος στο χώρο της μονάδας εμποτισμού ξυλείας «ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Στη δειγματοληψία θα προβούν υπάλληλοι που θα υποδείξει η Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας Κιλκίς, κατόπιν αιτήσεώς μας.
Ο Δήμος Πολυκάστρου έχει επανειλημμένως δεχτεί παράπονα και καταγγελίες πολιτών που ενοχλούνται κατά καιρούς από την έντονη δυσοσμία που αναδίδει η εν λόγω βιομηχανική μονάδα. Οι έντονες οσμές δυσχεραίνουν την αναπνοή των κατοίκων, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες, και δημιουργούν έντονες ανησυχίες για την υγεία τους.
Στις 27 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από επιτροπή του Δήμου Πολυκάστρου συνοδευόμενη από τον υπεύθυνο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κιλκίς. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εμποτισμένες κολώνες κείτονταν σε εξωτερικό, ακάλυπτο χώρο και πάνω στο έδαφος (κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων – 3262/24-5-2007 απόφαση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού), ενώ οι εγκαταστάσεις παραγωγής παρουσίαζαν βλάβη με απώλεια λαδιών στο σύστημα συμπίεσης και λιμνάζοντα νερά στη λεκάνη περισυλλογής στο θάλαμο εμπότισης της ξυλείας (επισυνάπτεται το ενημερωτικό σημείωμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού του Δήμου Πολυκάστρου).
Ανάλογα με τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, κατά περιοδικά διαστήματα, δυσοσμία με τη χαρακτηριστική μυρωδιά που προέρχεται αποδεδειγμένα από την εν λόγω μονάδα ενοχλεί τους κατοίκους, ενώ μετά τη διαπίστωση ελεύθερης και ανεξέλεγκτης απόθεσης εμποτισμένης ξυλείας στο έδαφος -και στο παρελθόν σε αιφνίδιους ελέγχους- υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για μόλυνση του εδάφους αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα. Τα υπολείμματα της εμποτισμένης ξυλείας αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο και χρήζουν συγκεκριμένης αυστηρής διαχείρισης, η θέα δε εμποτισμένων στύλων που κείτονται στο χώμα εγείρει δικαιολογημένες ανησυχίες.
Μονάδες που προβαίνουν σε εμποτισμό ξυλείας με κριεζωτέλαιο είναι υποχρεωμένες να τηρούν αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι πρέπει να συμφωνούν με τα όρια και τα πρότυπα που επιβάλλονται τόσο από το ισχύον εθνικό δίκαιο όσο και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη [Οδηγία 1999/13/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832Β/2-7-2002) «μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών ενώσεων», Οδηγία 91/689/ΕΟΚ   όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και Οδηγία 2001/90/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την 491/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 446/14-4-2003) «περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (κρεόζωτο)» που τροποποιεί το Π.Δ. 445/1983 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/90/ΕΚ].
Λόγοι υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλουν δε τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκπομπές των ρυπαντικών φορτίων υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, καθώς από τη δυσοσμία που γίνεται αισθητή, η ανησυχία των κατοίκων είναι έκδηλη και εντείνεται από το γεγονός ότι η βιομηχανική μονάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη του Πολυκάστρου.      
Για τους ανωτέρω λόγους κρίνουμε απαραίτητη τη διενέργεια της εν λόγω δειγματοληψίας και σας παρακαλούμε στην προς τούτο παροχή άδειας, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι να εισέλθουν στο χώρο της βιομηχανικής μονάδας και να προχωρήσουν ανεμπόδιστα στον δειγματοληπτικό έλεγχο.