Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 7:35:23 πμ
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2008 11:50

Διαρκής η μόλυνση του Αξιού στα Σκόπια

Επ’ αόριστον θα συνεχίζεται η απόρριψη ρύπων στον ποταμό Αξιό από τα Σκόπια, αφού όπως προκύπτει από απάντηση του Συμβουλίου σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Τρακατέλλη, δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός πίεσης προς συμμόρφωση.

Μάλιστα, το Συμβούλιο παραπέμπει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  «να εξετάσει κατά πόσο η χορηγούμενη οικονομική βοήθεια μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας  "μπορεί να περιλάβει και  τα περιβαλλοντικά θέματα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)", των οποίων δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση.
Σύμφωνα με την απάντηση, "η πορεία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις κατ’ ιδίαν επιδόσεις της στην εκπλήρωση των όρων και απαιτήσεων που διατυπώνονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης".
Επομένως, επί του παρόντος, το πρόβλημα της  απόρριψης ρύπων στον Αξιό, το οποίο έχει θέσει επανειλημμένα ο κ. Τρακατέλλης, κατά το Συμβούλιο "εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα που έχουν θεσπιστεί από τη Συμφωνία Σταθερότητας και Σύνδεσης (ΣΣΣ), η οποία υπεγράφη το 2001 μεταξύ ΕΕ και ΠΓΔΜ. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων «την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης (αέρας, ποιότητα νερών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υδάτων αποβλήτων και της ρύπανσης του ποσίμου ύδατος) και καθιέρωση αποτελεσματικής παρακολούθησης".