Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 12:32:44 πμ
Παρασκευή, 29 Μαϊος 2009 13:33

Διατήρηση κερδοφορίας στον όμιλο KLEEMANN

Τη διατήρηση της κερδοφορίας του και τη βελτίωση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης πέτυχε ο όμιλος Kleemann κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρά την υφιστάμενη αρνητική συγκυρία, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 23,17 εκατ. ευρώ, έναντι 26,99 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,1%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σταθεροποίηση των πωλήσεων στην εξωτερική αγορά, απόρροια της προσπάθειας διείσδυσης σε νέες αγορές και της έμφασης στην παραγωγή και εμπορία νέων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, προϊόντα όπως το maisonlift, οι μηχανικοί ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και τα συστήματα πάρκινγκ, εμφάνισαν άνοδο της τάξεως του 34%. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που στο πρώτο τρίμηνο του 2009, καταγράφηκε πτώση της τάξεως του 40% στον κλάδο του ανελκυστήρα στην Ελλάδα, η μείωση στις πωλήσεις του ομίλου στην εσωτερική αγορά περιορίστηκε στο 23,3%.
Επιπρόσθετα, σημειώθηκε μείωση 32,7% στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από 4,64 εκατ. ευρώ σε 3,12 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 23,1%, από 9,25 εκατ. ευρώ σε 7,12 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,17 εκατ. ευρώ έναντι 3,55 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εμφανίζοντας μείωση 38,8%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 45,9%, από 2,31 εκατ. ευρώ σε 1,25 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, ο όμιλος Kleemann συνεχίζει να έχει ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, καθώς τα εμπορικά κεφάλαια κίνησης παρέμειναν στο ύψος των 86,49 εκατ. ευρώ και ο συνολικός καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 2,61 εκατ. ευρώ στα 30,26 εκατ. ευρώ.
Οι επενδύσεις της περιόδου, ύψους 678 χιλ ευρώ, αφορούν κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση του πύργου δοκιμών και στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη βελτίωση των υποδομών καθώς και τη περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας πάνω σε νέα καινοτόμα προϊόντα.
Η διοίκηση της Kleemann εκτιμά ότι "τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ομίλου έναντι του ανταγωνισμού αλλά και οι ισχυροί δεσμοί που έχει αναπτύξει με τους πελάτες του, θα διατηρήσουν σε ένα δύσκολο έτος, τα οικονομικά μεγέθη του σε ικανοποιητικά επίπεδα".