Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:28:39 μμ
Τρίτη, 02 Ιουνίου 2009 15:24

Διοίκηση της ΕΑΣ Κιλκίς : Περιμένουν καλύτερες τιμές

Ένας ενδιαφερόμενος, ιταλός εισαγωγέας, προσήλθε τελικά στη δημοπρασία για την πώληση 8.500 τόνων σκληρού σίτου το μεσημέρι της Παρασκευής. Η προσφορά δεν ήταν κακή για τα σιτάρια της ΕΑΣ Κιλκίς, δεδομένης της κύμανσης των τιμών στη ζώνη των 20 λεπτών επί πολλές εβδομάδες. Ο Ιταλός έδωσε 24,3 λεπτά /κιλό με ένα διακανονισμό όμως εκτεινόμενο σε βάθος τριών και τεσσάρων μηνών.


Συγκεκριμένα τα σιτάρια που θα δεσμεύονταν με συμφωνία πώλησης θα πληρώνονταν με επιταγή που θα έληγε τον Σεπτέμβριο του 2009, ενώ οι 8.500 τόνοι θα παρέμειναν στις αποθήκες της ΕΑΣ μέχρι και τον Νοέμβριο, οπόταν και θα τα παραλάμβανε ο αγοραστής, με δικά του πάντως τα έξοδα συντήρησης.
Άλλος ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν προσήλθε και η διοίκηση της ΕΑΣ Κιλκίς ύστερα από εξέταση  τόσο της μοναδικής πρότασης, όσο και των γενικότερων συνθηκών στην αγορά σίτου, αποφάσισαν να μην κάνουν δεκτή την προσφορά.
Επίσης αποφάσισε αναμένοντας καλύτερες τιμές η διοίκηση της ΕΑΣ να προκηρύξει ανοιχτή δημοπρασία για την πώληση των ίδιων σιτηρών διάρκειας μίας εβδομάδας.