Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, 3:57:07 πμ
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008 09:55

Δωρεάν ασύρματο internet από το Δήμο Αξιούπολης

Πρωτοπορεί στην ψηφιακή εποχή ο δήμος Αξιούπολης. Από τις αρχές του μήνα  οι δημότες του δήμου, οι νέοι και οι νέες, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, καθώς και οι επισκέπτες, θα έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν εκπαιδευτικό ασύρματο γρήγορο Internet.
Η αρχή γίνεται στην έδρα του δήμου. Σκοπός της δημοτικής αρχής είναι να εξοικειώσει τους δημότες με το γρήγορο Internet, ώστε να αξιοποιήσουν τα πρακτικά οφέλη που φέρνει στην καθημερινή τους ζωή και στην εργασία τους και να  αποκτήσουν σύνδεση για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσοι δε θα ήθελαν αυτή τη στιγμή ή δεν μπορούν να έχουν μία σύνδεση με πληρωμή.

«Αυτό αποτελεί ένα ακόμη πρακτικό βήμα υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής του δήμου μας», επισημαίνετε σε ανακοίνωση του Δήμου. «Στο πλαίσιό της εξελίσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του γρήγορου Internet με ευρυζωνικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέσει ασύρματα όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου μας. συνολικού προϋπολογισμού περίπου 99.000 _. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στην πολιτική μας για μια οικονομία περισσότερο δυναμική, περισσότερο παραγωγική, που αξιοποιεί σύγχρονα μέσα για να απελευθερώσει το δυναμικό του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης.
Θα θέλαμε να απευθύνουμε πρόσκληση προς όλους τους νέους και τις νέες, όλους τους δημότες της Αξιούπολης, να έρθουν τις επόμενες ημέρες στο δήμο, να πάρουν τον κωδικό σύνδεσης και να συνδεθούν δωρεάν και ασύρματα στο γρήγορο Internet».
Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του δήμου μας είναι ελεύθερη για όλους τους δημότες, αρκεί να διαθέτουν υπολογιστή. Η ταχύτητα διασύνδεσης στο internet θα είναι σε λίγο διάστημα ιδιαίτερα γρήγορη (ο δήμος θα χρησιμοποιεί συνολική χωρητικότητα της γραμμής σύνδεσης με το Internet 24 Mbps, μόλις ο ΟΤΕ είναι σε θέση να προσφέρει αυτή την ταχύτητα. Προσωρινά η σύνδεση θα είναι στα 2 Mbps). Το ασύρματο δίκτυο καλύπτεται σε πρώτο στάδιο με την κεραία που έχει τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτιρίου της δημαρχίας. Για την καλύτερη κάλυψη θα εγκατασταθούν σε δύο ακόμη διαφορετικά σημεία κεραίες, ώστε το σήμα να καλύπτει σχεδόν όλη την περιοχή της Αξιούπολης

Διαδικασία σύνδεσης με το σύρματο δίκτυο.
1. Απόκτηση κωδικών από το δημοτικό κατάστημα
2. Εύρεση του κόμβου axioupoli με την ενεργοποίηση της ασύρματης κάρτας δικτύου σας (η οποία είναι ήδη ενσωματωμένη σε όλα τα ασύγχρονα laptops).
3. Χαρακτηριστικά πρόσβασης:
a. Ανώτερη ταχύτητα 650 kbps
b. Κατώτερη ταχύτητα 300 kbps
c. Πρόσβαση HTTP, HTTPS, SMTP, FTP.
d. Αποκλεισμός πρόσβασης σε online games, δίκτυα P2P, torrents, και ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο.
4. Σε ορισμένα σημεία του δήμου στα οποία η πρόσβαση είναι δύσκολη οι δημότες θα χρειαστεί να προμηθευτούν κατάλληλο εξοπλισμό (access point, panel λήψης)
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου στο δήμο μας στο τηλέφωνο 800 11 44044».