Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 7:26:49 μμ
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008 11:34

Δ.Τερζίδης :Πληρώστε τις υποχρεώσεις σας, αλλιώς πάμε στη Δικαιοσύνη

 Με εξώδικη «όχληση - διαμαρτυρία» προς τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή και τον Υπουργό πολιτισμού Μ. Λιάπη αντιδρά ο Δήμος Κιλκίς στην ασυνέπεια και άρνηση του Υπουργείου πολιτισμού να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την πενταετή προγραμματική  σύμβαση που συνήψαν οι δυο πλευρές για τη λειτουργία του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Και Παντομίμας».
Οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 650.000 Ευρώ δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στο δήμο Κιλκίς και οι εξωδίκως διαμαρτυρόμενοι (δήμος Κιλκίς, ΟΠΟΝΓΑ, Διεθνλες Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου) καλούν τον κ. Καραμανλή επιδείξει την ευαισθησία του και τον κ. Λιάπη να καταβάλει τα οφειλόμενα, άλλως «σε περίπτωση αδράνειας, θα αναγκαστούμε  να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες…»!
Η εξώδικη διαμαρτυρία έχει κοινοποιηθεί στον Υφυπουργό κ. Κιλτίδη και στους βουλευτές Γ. Φλωρίδη και Σ. Τσιτουρίδη.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Η εξώδικη διαμαρτυρία
Κιλκίς, 09 Ιανουαρίου 2008

Κύριοι,
Με την από 26/7/2002 πενταετή προγραμματική σύμβαση καθορίστηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Κιλκίς και της ΑΔΕΠΑΚ και συστήθηκε ο θεσμός του “Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Δήμου Κιλκίς”, που έχει ενταχθεί στην “Επικράτεια Πολιτισμού” του ΥΠΠΟ.
Έκτοτε, στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους πραγματοποιείται το εν λόγω Φεστιβάλ στο Κιλκίς με μεγάλη επιτυχία. Ο θεσμός αυτός, όπως προελέχθη, έχει ενταχθεί, με βάση την παραπάνω σύμβαση, στην “Επικράτεια Πολιτισμού” του ΥΠΠΟ και βάσει αυτής θα πρέπει να συγχρηματοδοτείται κάθε έτος από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το ποσό των 146.736,00 ευρώ, ήτοι με ποσοστό 50%. Το  υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης καταβάλλεται από τον πρώτο από εμάς, Δήμο Κιλκίς.
Επίσης, στον Δήμο μας λειτουργεί παράλληλα το “Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Κιλκίς”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων του ΥΠΠΟ, δυνάμει της από 21/3/2002 πενταετούς προγραμματικής σύμβασης βάσει της οποίας και ο θεσμός αυτός χρηματοδοτείται με 58.700,00 ευρώ ετησίως, κατά 50% από το ΥΠΠΟ, ήτοι με 29.350,00 ευρώ , και κατά 50% ήτοι με το υπόλοιπο των 29.350,00 ευρώ, από τον πρώτο από εμάς.
Μέχρι σήμερα δε, ο πρώτος από εμάς καταβάλλω ανελλιπώς το ποσό της αναλογούσας σε εμένα χρηματοδότησης, σε εφαρμογή των όρων των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων. Από δε το έτος 2002 και εφεξής, άπαντες εμείς οι εξωδίκως δηλούντες τηρούμε πιστά τους όρους των ως άνω συμβάσεων, καθώς και τις προβλεπόμενες από αυτές υποχρεώσεις μας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού όμως, αν και δεσμεύεται από τις άνω συμβάσεις, δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα τα αναλογούντα σε αυτό ποσά της συγχρηματοδότησης, και συγκεκριμένα οφείλει:
α. για την από 26/7/2002 σύμβαση
- το ποσό των 73.368,00 ευρώ, που αφορά την δεύτερη δόση για το έτος 2003
- το ποσό των 136.735,00 ευρώ για το έτος 2004
- το ποσό των 146.735,00 ευρώ για το 2006
- και το ποσό των 146.735,00 ευρώ για το έτος 2007, με την επιφύλαξη της αναπροσαρμογής σύμβασης για το 2007
ήτοι συνολικά το ποσό των 503.573,00 ευρώ.
β. για την από 21/3/2002 σύμβαση
- το ποσό των 14.675,00 ευρώ για το έτος 2002
- το ποσό των 29.350,00 ευρώ για το έτος 2003
- το ποσό των 29.350,00 ευρώ για το έτος 2004
- το ποσό των 1.467,00 ευρώ για το έτος 2005
- το ποσό των 29.350,00 ευρώ για το έτος 2006
- το ποσό των 29.350,00 ευρώ για το έτος 2007
ήτοι συνολικά το ποσό των 133.542,00 ευρώ.
Επειδή ο πρώτος από εμάς, παρά την δεδομένη οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζω για την πραγματοποίηση των προβλεπομένων από τις συμβάσεις δραστηριοτήτων, είμαι ο μοναδικός οικονομικός αρωγός των εν λόγω θεσμών.
Επειδή όμως η οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουμε για την υλοποίηση των προβλεπομένων από τις άνω συμβάσεις δραστηριοτήτων, είναι πλέον εξαιρετικά πιεστική, δεδομένου μάλιστα ότι ήδη, έχουμε κοινοποιήσει την από 30/06/2005 εξώδικό μας, αλλά και την υπ’ αριθ. πρωτ. 378/4.10.07 επιστολή μας.
Επειδή η παρούσα αποτελεί την ύστατη έκκληση απελπισίας της ακριτικής μας πόλης, η οποία, παρόλες τις αντιξοότητες, κατόρθωσε να θέσει σε λειτουργία έναν θεσμό πολιτισμού, με την παραγωγή πραγματικού πολιτιστικού έργου.
Επειδή ο θεσμός αυτός απειλείται σοβαρά πλέον να καταλυθεί, λόγω της οικονομικής αδιαφορίας της πολιτείας. Αδιαφορία, που κατ’ ουσίαν είναι αδιαφορία απέναντι στον πολιτισμό καιστην τιτάνια προσπάθεια κατοχύρωσης αυτού του θεσμού στη συνείδηση του κόσμου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε, αυτή την ύστατη στιγμή, να επιδείξετε την πραγματική πολιτική σας βούληση για τον πολιτισμό, απευθυνόμενοι το πρώτον προς εσάς κ. Πρωθυπουργέ, που έχετε έμπρακτα δείξει το ενδιαφέρον σας για τη διατήρηση και την ανέλιξη του πολιτισμού στη χώρα μας, και ο οποίος, κατά δήλωσή σας, αποτελεί πραγματικά την βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας.
Περαιτέρω, υποχρεούμαστε να δηλώσουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας των καθ’ ων η παρούσα, θα αναγκασθούμε να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας συγχρόνως ολόκληρο το περιεχόμενό της στις εκθέσεις επιδόσεως που θα συντάξει σχετικά.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος