Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, 9:34:49 πμ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 04:43

Εκπαίδευση αγροτών στο Δήμο Ευρωπού

 αι Θρησκευμάτων σχεδίασαν και υλοποιούν, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΔΕΚΕ, το πρόγραμμα εκπαίδευσης ΗΣΙΟΔΟΣ.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 αγρότες και αγρότισσες της περιοχής και  η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου Πολυπέτρου.
Το Πολύπετρο, με πολλούς νέους αγρότες και αγρότισσες,  επενδύει στη γνώση και προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, τα νέα δεδομένα, τα οποία θα προκύψουν από το 2013 και μετά.
Γενικά, στο Δήμο Ευρωπού την προηγούμενη δεκαετία έγιναν μεγάλες αγροτικές επενδύσεις σε γεωτρήσεις, μηχανήματα, φούρνους, κλπ.  Ηρθε η στιγμή  να εκπαιδευτούν  στη μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων.
Κι αυτό γίνεται με ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σχεδιασμένο στα μέτρα του Έλληνα αγρότη, που σκοπό έχει να του προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά.
Το πρόγραμμα ΗΣΙΟΔΟΣ φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την βελτίωση του εισοδήματος του αγρότη. Μ ΄ αυτή την έννοια το πρόγραμμα δεν είναι απλά μια εκπαίδευση, αλλά μια σίγουρη επένδυση στη γνώση και την ανάπτυξη.
Τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια λειτουργίας των τμημάτων μάθησης είναι τα εξής.
1. Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και το Κόσμο. Κατάσταση –προοπτικές.
2. Τομείς του Δευτερογενή  και τριτογενή τομέα που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο (δηλ. με τη μεταποίηση και τη τυποποίηση των προϊόντων, το εμπόριο και τις υπηρεσίες).
3. Οικονομικά της αγοράς-επιχειρηματικότητα-επιχειρήσεις.
4. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοδοτήσεις-πηγές.
5. Τεχνικές διαπραγματεύσεων-πωλήσεις-εμπόριο.
6. Χρήση νέων τεχνολογιών.
Κάθε ένα από τα 6 θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελεί μια διδακτική ενότητα. Η κάθε διδακτική ενότητα θα έχει διάρκεια 25 ώρες και θα αναπτύσσεται σε μαθήματα  διάρκειας ενός τετράωρου και επτά τρίωρων.