Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 5:01:10 μμ
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 09:35

Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ποντοηράκλεια

Με μια όμορφη εκδήλωση, στην αίθουσα του Κέντρου Φροντίδας και Οικογένειας Ποντοηράκλειας, απονεμήθηκαν την Πέμπτη 2 Ιουλίου τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης σε όσους συμμετείχαν στα τέσσερα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Κιλκίς στο συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα.
Σκοπός των προγραμμάτων αυτών ήταν η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σε θεματικές, όπως η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, ενώ υλοποιήθηκαν και δύο τμήματα με τίτλο «Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών» που γίνονται από ψυχολόγο.


Τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Κιλκίς είναι ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ. Στην εκδήλωση έγινε αναφορά και σε πρόγραμμα που υλοποίησε στην περιοχή για τα μέλη του ΚΕΦΟ Ποντοηράκλειας η Σχολή Γονέων, η οποία αποτελεί κι αυτή δομή της (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).