Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 9:35:17 πμ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008 15:55

Eντάχθηκε στη νέα ψηφιακή εποχή ο δήμος Χέρσου

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χέρσου», η οποία υλοποιήθηκε με αφορμή την ένταξη του Δήμου στη Νέα Ψηφιακή εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government). Εγκαινιάζουμε τη Νέα Εποχή με την έναρξη της λειτουργίας της νέας, πλήρως ανανεωμένης και διαδραστικής ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoshersou.gr

Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, η οποία εντάσσεται στο έργο των Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών, ο Δήμος Χέσου πλέον έχει:
- Πλήρη παρουσία της ταυτότητας του στο Διαδίκτυο
- Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες
- Εξωστρεφή χαρακτήρα
- Ένα φιλικό και διαδραστικό κανάλι εξυπηρέτησης προς τον πολίτη
- Αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες μέσω των ψηφοφοριών και τα ηλεκτρονικά fora προάγοντας το e-Democracy
- Οικονομικές συναλλαγές με τους πολίτες
Οι Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες επιτρέπουν τη δυναμική πληροφόρηση του πολίτη, την παροχή αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αιτήματα και καταγγελίες πολιτών, ενημέρωση δικαιούχων κλπ., καθώς και υπηρεσιών ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως πληρωμή δημοτικού φόρου, πληρωμή προστίμων ΚΟΚ, πληρωμή τελών ύδρευσης κ.ά.  Πέραν των άμεσων ωφελειών, το έργο καθιστά τους Δήμους κοινωνούς μιας σειράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από στρατηγικές και επιχειρησιακές συνέργιες με άλλα τρέχοντα ή και προβλεπόμενα έργα.
Για το λόγο αυτό, έχει στηθεί περίπτερο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Χέρσου, όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τη Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη κατά τις πρωινές ώρες (7:30-14:30).
Το έργο υλοποιείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ)
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.dimoshersou.gr.