Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024, 7:24:01 μμ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010 14:39

Επιμορφωτικά προγράμματα στην Κύπρο

H ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ υλοποίησε το 2009 πολλά και σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε η 3η θεματική ενότητα (8ος, 9ος και 10ος κύκλος) του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου (Ένωση Κοινοτήτων επαρχίας Λευκωσίας).


Η θεματική ενότητα που αναπτύχθηκε είχε τίτλο «Εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πράσινη επιχειρηματικότητα» και υλοποιήθηκε – τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο - στην Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) για κάθε ομάδα Κοινοτικών Συμβουλίων ξεχωριστά. Συνολικά, συμμετείχαν στο πρόγραμμα 4 συμπλέγματα Κ.Σ. με 35 Κοινοτάρχες, στη δε 3η ομάδα συμμετείχε και ο Έπαρχος Λευκωσίας κ. Αργύρης Παπαναστασίου. Το πρόγραμμα  περιλάμβανε παρουσιάσεις και επισκέψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, στο οικοτουριστικό κέντρο Δαδιάς, στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού της οικοτεχνίας Τσιακίρη στο Σουφλί, στο Δήμο Σαππών, στο αιολικό πάρκο Ροδόπης, στα φωτοβολταϊκά πάρκα Ξάνθης και στα ενεργειακά κτίρια της παλιάς πόλης στην Ξάνθη.
Πέρα από την επιμόρφωση της Τ.Α. της Κύπρου στην Ελλάδα, υλοποιήθηκαν - με μεγάλη συμμετοχή - τρία προγράμματα κατάρτισης στην Λευκωσία, με την έγκριση και την επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
«Η/Ο  Executive/Personal Assistant ως κρίκος στην επιχείρηση»: το πρώτο από μία σειρά προγραμμάτων, που εντάσσονται στην θεματική ενότητα «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων», και το παρακολούθησαν 25 βοηθοί διοίκησης και ιδιαίτερες γραμματείς,  οι οποίοι καταρτίστηκαν στα νέα δεδομένα που εφαρμόζονται στο περιβάλλον εργασίας και έλαβαν γνώσεις και δεξιότητες, με τις οποίες πρόκειται να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να προσφέρουν περισσότερο στο Management Team που υποστηρίζουν. Εισηγητής ήταν ο Σύμβουλος Επικοινωνίας κ. Νίκος Παρδάλης.
«Οργάνωση σύγχρονης αποθήκης ελέγχου και διαχείρισης αποθεμάτων»: το οποίο παρακολούθησαν 15 υπεύθυνοι διαχειριστές αποθηκών, με στόχο την κατάρτισή τους στις αρχές που διέπουν την σωστή και ορθολογική οργάνωση των αποθηκών και την διαχείριση των αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση. Επιπλέον γνώρισαν επίκαιρες έννοιες και όρους (π.χ. Logistics, περιοδικό σύστημα MRPI) αλλά και διεθνείς τάσεις και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην λειτουργία της αποθήκευσης. Εισηγητές ήταν οι κ.κ.. Γρηγόρης Γαϊτανίδης και Κώστας Βασδραβανίδης.
«Δημόσιες Σχέσεις: επένδυση με πολλαπλά οφέλη»: το 2ο πρόγραμμα της θεματικής ενότητας «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων», στο οποίο η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα επαναληφθεί άλλες 5 φορές (στα επόμενα 5 εξάμηνα) για να καλυφθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής. Οι 28 συμμετέχοντες από οργανισμούς Τ.Α. και τραπεζικά ιδρύματα, είχαν την ευκαιρία να  κατανοήσουν την ωφελιμότητα του στρατηγικού σχεδιασμού των Δημοσίων Σχέσεων (Δ.Σ.), γνώρισαν τις πετυχημένες τακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν - ώστε να εξασφαλίσουν τόσο την ιδανική εικόνα όσο και τις ουσιαστικές σχέσεις με το κοινό που απευθύνονται ή συνεργάζονται - μελέτησαν σημαντικά θέματα (μέσω 3 ασκήσεων) που αφορούν τις Δ.Σ. και ενημερώθηκαν για την εφαρμογή ορθών πρακτικών. Εισηγητής ήταν ο Σύμβουλος Επικοινωνίας κ. Νίκος Παρδάλης.
Η Επιμορφωτική υλοποίησε επίσης ημερίδες για διάφορα εξειδικευμένα θέματα, κατόπιν αιτημάτων  που δέχτηκε από ενδιαφερόμενους φορείς. Μία  εξ αυτών ήταν και η ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Σχέσεις & Οργάνωση Εκδηλώσεων», για λογαριασμό της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης.
Το 2009, ήταν η ένατη συνεχής χρονιά που η Επιμορφωτική Κιλκίς Ε.Π.Ε. συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην ανταλλαγή εμπειριών, τη δημιουργία συνεργασιών και  φιλικών δεσμών, μέσω των εγκεκριμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ακολουθεί στο  1ο εξάμηνο του 2010 η διοργάνωση των προγραμμάτων : «Οργάνωση γραφείου και εργασίας», «Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά» και «Η κατάκτηση της επαγγελματικής επιτυχίας».