Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 4:07:17 πμ
Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2008 07:20

Επιχειρηματική αρίστευση σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΒΕ

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς και η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος επιθυμούν να συγχαρούν τις επιχειρήσεις - μέλη του, καθώς και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, που βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απονομή των βραβείων επιχειρηματικής αρίστευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, τα δυο από τα τρία εθνικά βραβεία επιχειρηματικής αρίστευσης απονεμήθηκαν σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ ως εξής:
F στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων το εθνικό βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ», ενώ,
F στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων στην επιχείρηση «ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ – COCOMAT».
Στις μεσαίες επιχειρήσεις στην «ISOMAT ABEE» απονεμήθηκε η εθνική διάκριση επιχειρηματικής αρίστευσης, ενώ στα ακόλουθα μέλη του ΣΒΒΕ απονεμήθηκε η εθνική αναγνώριση επιχειρηματικής αρίστευσης:
1. DIANA – ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
2. ASCO AE
3. PALAPLAST
4. OLYMPIA ELECTRONICS AE
5. CRYSTAL AE (Νέα Σάντα)
6. PILUX & DANPEX AE
7. ALFA WOOD AE
Η αναγνώριση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας, μέσω αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής καλών πρακτικών και συστημάτων ποιότητας, δέκα επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα σε σύνολο 33 που βραβεύθηκαν, δείχνει ότι η βιομηχανία στην ελληνική περιφέρεια έχει παρόν, αλλά περισσότερο έχει μέλλον.
Αρκεί να τεθεί, από σήμερα και για τα επόμενα χρόνια, ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής, γεγονός που θα την ενισχύσει περισσότερο και θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προοπτικές για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επιθυμεί να συγχαρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την πρωτοβουλία του και εύχεται αυτή να αποτελέσει θεσμό που θα προβάλλει τις υγιείς επιχειρήσεις και θα αποδεικνύει κάθε φορά ότι η καινοτομία και η ποιότητα είναι τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την κατάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.