Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 3:00:18 πμ
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 09:25

Εργαζόμενοι: Κομματικές οι επιλογές σας. Διοικητής: Όλα έγιναν σύμφωνα με το νόμο

Για μεροληπτική μεταχείριση και εύνοια των πολιτικά ημετέρων καταγγέλλει τον Διοικητή του Νοσοκομείο Κιλκίς το σωματείο εργαζομένων στο ίδρυμα με ανακοίνωσή του. Το σωματείο καταγγέλλει μεθόδευση της διοίκησης ως προς την επιλογή των προϊσταμένων διεύθυνσης νοσηλευτικής υπηρεσίας, καταλογίζει πολιτικούς λόγους στην λήψη των αποφάσεων, απαιτεί άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας καθώς «οι εργαζόμενοι και η κοινωνία του Κιλκίς δεν ανέχονται τις κομματικές διακρίσεις που πληγώνουν τη λειτουργία ενός ιδρύματος..»
Το πλήρες κείμενο της καταγγελίας έχει ως εξής:


“Με την παρούσα καταγγέλουμε την μεθόδευση της Διοίκησης του Γ.Ν. Κιλκίς, αναφορικά με την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για τους κάτωθι νόμιμους κι αληθινούς λόγους.
Σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. του Ν. 3528 του Υπαλληλικού Κώδικα, η επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής θέσεως, γίνεται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 4ης ΔΥΠΕ βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται σ’ αυτό αναλυτικά.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 4ης ΔΥΠΕ όφειλε μέσα από την προαναφερόμενη διαδικασία να επιλέξει τη Νέα Νοσηλευτική Διεύθυνση εδώ και ένα χρόνο που έχει λήξει η θητείας της, με αξιοκρατικά κριτήρια όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τα εξατομικευμένα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων κάθε υποψηφίου.
Αυτό άλλωστε μας είχε διαβεβαιώσει ο κ. Διοικητής ότι θα γίνει μετά από την ανάκληση της απόφασης του για την προσωρινή τοποθέτηση της κας Χαραλαμπίδου στην κενή θέση της Τομεάρχη του Παθολογικού Τομέα που είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2009, μετά από αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων και την παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ.
Αντ’ αυτού “επελέγη” η τακτικτή της “μεθόδευσης”: δηλαδή συγκεκριμένη υπάλληλος η κα Αθηνά Κολεσίδου διορίστηκε ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ώστε σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 3 του Ν. 3528 αυτόματα απέκτησε και το δικαίωμα να τοποθετηθεί και ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης για μία τριετία.
Βεβαίως το παραπάνω αποτελεί μια καθ’ όλα νομότυπη επιλογή, πλην όμως θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογική διότι εξαιρούνται των κρίσεων στελέχη καταξιωμένα με άριστη γνώση του αντικειμένου τους, με γόνιμη, δημιουργική και περισσότερα έτη προϋπηρεσίας, που η Διοίκηση για λόγους πολιτικούς τα παραγκωνίζει, αδιαφορώντας προκλητικά για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των στελεχών. Αφετέρου, εφαρμόζεται μονομερώς ο νόμος για μια υπάλληλο, ενώ εξαιρείται έτερη συνάδελφος,  μας η κ. Ευθυμία Ασλανίδου η οποία έπρεπε να τοποθετηθεί ως πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς είχε τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης Διεύθυνσης και πληρούσε αξιοκρατικά όλα τα κριτήρια που όριζε το Άρθρο 159 παρ. 2 (α1) Ν 3528.
Επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η ισότητα όλων έναντι του νόμου και του νόμου έναντι όλων και η ως άνω αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση της Διοίκησης συνιστά Πειθαρχικό Παράπτωμα σύμωνα με το άρθρο 45 παρ. 1 του 3528 που δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεών τους ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής και αποτελεί κατάχρηση του Διευθυντικού δικαιώματος της Διοίκησης που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, με την επιφύλαξη  παντός νομίμου δικαιώματος μας, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την ως άνω “μεθόδευση” της Διοίκησης την οποία καταγγέλουμε και απαιτούμε άμεσα αποκατάσταση της νομιμότητας με την ολοκλήρωση των κρίσεων από ενιαίο κατάλογο στελεχών στην 4η ΔΥΠΕ. Επίσης απαιτούμε την ακύρωση των τοποθετήσεων Διευθυντών με τον ορισμό τους ως μη αιρετά μέλη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία του Κιλκίς δεν ανέχονται τις κομματικές διακρίσεις εργαζομένων που πληγώνουν τη λειτουργία ενός Ιδρύματος όπως το Νοσοκομείο όπου δίνουμε την ψυχή μας για να συνεχίζει να λειτουργεί με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που έχει. Προτιθέμεθα να κοινοποιήσουμε την παρούσα διαμαρτυρία σε κάθε αρμόδιο φορέα προς ενημέρωση και για τις νόμιμες ενέργειες”.

Διοικητής:
Όλα έγιναν σύμφωνα με το νόμο
Απορρίπτει τις αιτιάσεις και τις καταγγελίες του σωματείου εργαζομένων ο Διοικητής του ιδρύματος Δημήτριος Ασημακίδης. Όταν ζητήσαμε τη θέση του επί όσων του προσάπτονται, ο κ. Ασημακίδης δήλωσε:
«Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Και αποφάσισε κατά νόμο. Νόμιμα συγκροτήθηκε και νόμιμα αποφάσισε. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν όσα περί κομματικών διακρίσεων αναφέρονται στην ανακοίνωση διότι απλώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως πιστεύω ότι οι κ. συνάδελφοι ορμώμενοι από τις πολιτικές τους θέσεις υπόγραψαν την καταγγελία».