Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, 7:55:19 μμ
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008 13:47

Φοιτητές από 28 χώρες μαθαίνουν Ελληνικά

Εκατόν πενήντα αλλοδαπούς – αλλογενείς και ομογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού υποδέχθηκαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Αθανασία Τσατσάκου, ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Σταύρος Πανάς καθώς και μέλη της Επιτροπής Σπουδών.

Οι υπότροφοι που είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας και μέλη ομογενειακών οργανώσεων της διασποράς, προέρχονται από 28 χώρες από όλο τον κόσμο και θα παρακολουθήσουν μαθήματα στο Εντατικό Θερινό Πρόγραμμα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., από 18 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2008.
Η υποτροφία που τους χορηγείται καλύπτει τα τέλη εγγραφής, τα δίδακτρα φοίτησης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. και παρέχει οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη προσωπικών εξόδων διαμονής, διατροφής και συμμετοχής σε παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σχολείο.
Στόχος του προγράμματος υποτροφιών είναι η διάχυση της ελληνικής γλώσσας και η ενίσχυση των ελληνικών σπουδών, η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και η ανάδειξη των εννοιών της φιλοξενίας και της διαπολιτισμικότητας.
Η Τελετή Υποδοχής πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.