Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:30:27 μμ
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010 00:53

Γιατί βάλτωσε το φράγμα Μεταξοχωρίου

Ένα από τα έργα –μνημεία του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται, ιεραρχούνται και (δεν) υλοποιούνται  τα έργα αναπτυξιακών υποδομών στο ν. Κιλκίς αποτελεί αναμφίβολα το έργο του φράγματος στο Μεταξοχώρι. Εξαγγέλθηκε πολλάκις, συντάχθηκαν προμελέτες, εντάχθηκε ως προμελέτη σε κάμποσα προγράμματα βεβαίως ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Η βουλευτής του ΣΥΝ Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου πιάνει το νήμα του έργου μόλις από το 2009 και παρά ταύτα η προϊστορία είναι αρκετή για να καταδείξει την προχειρότητα του κράτους.
Στην ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγερικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδη η κ. Αμμανατίδου σημειώνει:

Προς τον κ. Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Στασιμότητα στην κατασκευή αρδευτικού φράγματος Μεταξοχωρίου-Τερπύλλου του νομού Κιλκίς
Στην ευρύτερη περιοχή Μεταξοχωρίου-Τερπύλλου του νομού Κιλκίς, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνιστούν σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, η άρδευση, που συνδέεται άμεσα με τη συστηματική γεωργία, υπολείπεται κατά πολύ. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της γης αρδεύεται, μόλις το 3,6%.
Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2009, εντάχθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 η κατασκευή του αρδευτικού φράγματος Μεταξοχωρίου- Τερπύλλου.
Το 2010, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τον επανασχεδιασμό του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» λόγω ανεπαρκών πόρων και δυσκολιών που αντιμετώπιζαν στην υλοποίησή τους εγγειοβελτιωτικά έργα. Συγκεκριμένα, ο τρόπος υλοποίησης για τη «Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού φράγματος Μεταξοχωρίου-Τερπύλλου», συνολικού προϋπολογισμού 11,1 εκατ. ευρώ, θα καθοριζόταν έπειτα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αναθεώρησης του Προγράμματος.
Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόοδος στην υλοποίηση του έργου, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η συνολική ανάπτυξη της περιοχής.
Κατόπιν των παραπάνω,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Για ποιο λόγο παρατηρείται στασιμότητα στην κατασκευή του φράγματος Μεταξοχωρίου-Τερπύλλου;
- Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της κατασκευής του;