Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 11:37:27 μμ
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009 08:40

H Επιμορφωτική Κιλκίς σε διακρατικό πρόγραμμα

Η εισαγωγή και η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια πρόκληση όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτές. Όμως, πολλοί εκπαιδευτές αισθάνονται ότι είναι αρκετά δύσκολο να μάθουν τις νέες τεχνολογίες και πολύ περισσότερο να τις εντάξουν στο μάθημά τους. Παρόλα αυτά ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις διάφορες μορφές ΤΠΕ ώστε να διαφοροποιήσουν και να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.


Γνωρίζοντας τα παραπάνω η Επιμορφωτική Κιλκίς ΕΠΕ συμμετέχει σε διακρατικό πρόγραμμα Grundtvig 1 με θέμα την «ηλεκτρονικής μάθησης» (E-Learning) και τη δημιουργία μιας διεθνούς μεθοδολογίας κατάρτισης των εκπαιδευτών που θα στηρίζεται στις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη, καθώς και να δημιουργήσει προγράμματα κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα έχει τίτλο "TECH-CONNECTED TEACHER".
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία ένα πιλοτικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών πάνω στη μεθοδολογία χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σεμινάριο, διήρκεσε 2 ημέρες, το παρακολούθησαν συνολικά 15 εκπαιδευτές ενηλίκων από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Λιθουανία) οι οποίοι στο τέλος παρέλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτές που το παρακολούθησαν να εκπαιδεύσουν στο άμεσο μέλλον άλλους, περισσότερους εκπαιδευτές στις χώρες τους σε αντίστοιχα σεμινάρια.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 3 εκπαιδευτές από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της «Επιμορφωτική Κιλκίς ΕΠΕ» στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2010 θα διοργανωθούν 3 σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία στο Κιλκίς, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη.