Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 7:55:22 μμ
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008 04:44

Η Αστυνομία συντονίζει Δήμους κατά πυρκαγιών

 Στα χέρια της Αστυνομίας περνά η εκπόνηση σχεδίου επίτευξης ταχείας κινητοποίησης και συντονισμένης δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις δασικές υπηρεσίες. Το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται πως δεν εμπιστεύεται τους Δήμους στο θέμα και ενεργοποίησε την Αστυνομία, η οποία πλέον ανήκει στο μηχανισμό του Υπουργείου. Η Αστυνομία, λοιπόν, ζητά, από τους Δήμους τα παρακάτω στοιχεία, για να προχωρήσει στο σχεδιασμό της.
- Συνολικό αριθμό κατοίκων των χωριών σας που βρίσκονται σε ορεινούς όγκους περιφέρεια σας.
- Καταγραφή όλων των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι  τους και έχουν πρόβλημα στην μετακίνηση (π.χ. άτομα με ακουστικά προβλήματα, υπερήλικες, ασθενείς κ.λπ)
- Καταγραφή των στοιχείων και τηλεφώνων (σταθερών και κινητών) των αρμοδίων κάθε χωριού που βρίσκεται σε ορεινούς όγκους περιφέρειεας σας (τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων).
- Την καταγραφή πυροσβεστικών κρουνών προς διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων
- Καταγραφή ασφαλή χώρων συγκέντρωσης πολιτών, όπως Κεντρικές Πλατείες, Γήπεδα και κ.λπ
- Καταγραφή των διαθέσιμων οχημάτων του Δήμου σας καθώς και τα πλήρη στοιχεία των οδηγών και αναπληρωτών αυτών (ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα σταθερών και κινητών)