Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 10:27:17 μμ
Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2009 08:15

Ημερίδα ΕΚΒΥ για τη λίμνη Δοϊράνης

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης η ημερίδα του έργου «Ανάπτυξη μέτρων για την προστασία και την αειφορική διαχείριση της λίμνης Δοϊράνης», το οποίο υλοποιήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων, σε συνεργασία με τον Δήμο Dojran της ΠΓΔΜ και χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών.


Η επιστημονική ημερίδα, με τίτλο «Μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της λίμνης Δοϊράνης», διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Δοϊράνης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (π.χ. εποπτεία Αλιείας, ΔΕΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ΙΓΜΕ) και της επιστημονικής κοινότητας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρουσιάσθηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση του πολύτιμου οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την προστασία και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων της λίμνης προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου.