Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 9:04:50 πμ
Σάββατο, 31 Μαϊος 2008 14:53

Ημερίδα της ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ για αγροτική ανάπτυξη Κύπρου

Με μεγάλο ενδιαφέρον και με την συμμετοχή 200 περίπου Κυπρίων αγροτών υλοποιήθηκε – από την Επιμορφωτική - στην Σωτήρα (της επαρχίας Αμμοχώστου), ημερίδα με θέμα «Η Αγροτική Ανάπτυξη της Κύπρου» για λογαριασμό των Συνεργατικών Εταιρειών Διαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων. Τα θέματα που αναλύθηκαν κατά την διάρκεια της ημερίδας ήταν: κατάρτιση και απασχόληση στην γεωργία μέσω οργανωμένων ομάδων παραγωγών, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, εκσυγχρονισμός μεθόδων  τυποποίησης και διάθεσης, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων, συστήματα ποιότητας, βιολογικά προϊόντα και προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), διοίκηση και επιτυχημένες διαδικασίες με βάση τη γνώση και την καινοτομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.),  ευκαιρίες που παρέχονται από την Ε.Ε. και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Συγκεκριμένα, εκτενής αναφορά έγινε στην οργάνωση των ομάδων παραγωγών και στον συντονισμό της διάθεσης των προϊόντων. Εισηγητές ήταν ο κ. Νίκος Παρδάλης (Σύμβουλος Επικοινωνίας, Συντονιστής Ε.Π. Κύπρου) και ο κ. Ζωγράφος Γκότσικας (Αγρονόμος-Τοπογράφος, επικεφαλής ομάδας παραγωγών).
Το σαφέστατο μήνυμα - που δόθηκε στους συμμετέχοντες και επισήμανε ο Έφορος Συνεργατικής Ανάπτυξης κ. Ντίνος Λύρας - ήταν η ανάγκη εκμετάλλευσης των νέων διαδικασιών και ευκαιριών που εφαρμόζονται για την αγροτική ανάπτυξη της Κύπρου, που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την δραστηριοποίηση των ομάδων παραγωγών και την παράλληλη συγχώνευση των Εταιρειών Διάθεσης.
Το ενδιαφέρον και η δίψα για γνώση των συμμετεχόντων αποδείχτηκε μέσα από τα εύστοχα ερωτήματα και τις επισημάνσεις, που διατυπώθηκαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της ημερίδας.
Ακολούθησε σύσκεψη των εισηγητών με τους 14 Γραμματείς-Διευθυντές των Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π. Κύπρου για τη διευθέτηση θεμάτων της νέας Κ.Α.Π. και για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα που απασχολούν τους αγρότες της Κύπρου.