Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 5:43:58 μμ
Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2009 15:56

Κ. Κιλτίδης :Υπογραφή απόφασης για κτηνιατρική συνταγή

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο συνταγογράφησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε παραγωγικά ζώα καθώς και ο τρόπος έκδοσης της Κτηνιατρικής Συνταγής.
Με την απόφαση αυτή, κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις», θωρακίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς τίθεται φραγμός στην ανεξέλεγκτη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων στα παραγωγικά ζώα, ικανοποιείται η πάγια ανάγκη ελέγχου και ιχνηλασιμότητάς τους με ότι αυτό συνεπάγεται και για την αναβάθμιση των προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Με την καθιέρωση της Κτηνιατρικής Συνταγής, που εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, εφεξής θα είναι δυνατός ο ενδελεχής έλεγχος της ορθής χρήσης των φαρμακευτικών κτηνιατρικών φαρμάκων προϊόντων στα παραγωγικά ζώα ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η προστασία των καταναλωτών από κατάλοιπα αυτών σε προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Στην απόφαση αυτή, προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι εκτός από τους ιδιώτες κτηνιάτρους δυνατότητα συνταγογράφησης κτηνιατρικών φαρμάκων για παραγωγικά ζώα θα έχουν και οι δημόσιοι αγροτικοί κτηνίατροι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας καθώς και όπου αλλού οι ιδιώτες κτηνίατροι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες περίθαλψης του ζωικού κεφαλαίου.