Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 3:06:46 μμ
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008 07:23

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρωπού, μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Ευθύμη Κουρτζανίδη, και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό πρόβλημα  και τις δυσκολίες των κατοίκων του Δήμου, αποφάσισε να μην προβεί σε αυξήσεις τελών. Έτσι, δεν αυξήθηκαν τα τέλη χρήσης υπονόμων και δικαιώματος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, διατηρώντας το πάγιο τέλος των 17,00 ευρώ.
Στο τέλος ύδρευσης προσετέθη μια κατηγορία ακόμη της κλίμακας κατανάλωσης, άνω  των 200 κμ. Για την κλίμακα αυτή επιβάλλεται τέλος 1 ευρώ, ενώ όλες οι άλλες κατηγορίες παραμένουν αμετάβλητες: Πάγιο τέλος σύνδεσης 10 ευρώ, για κατανάλωση νερού μέχρι 100κμ 0,28 ευρώ, για κατανάλωση νερού από 100 μέχρι 150 κμ  0,47 Ε, για κατανάλωση νερού από 150 κμ μέχρι 200 κμ  0,67 Ε.
Ο λόγος για τη νέα κατηγορία είναι προφανής, να μην γίνεται άσκοπη χρήση νερού και  να υπάρξει οικονομία του σημαντικού αυτού αγαθού.
Τα τέλη στην υπηρεσία άρδευσης, δικαιώματος ενταφιασμού,  χρήσης κοινόχρηστων χώρων,  ακίνητης περιουσίας, τέλους και δικαιώματος από λαϊκές  αγορές, ηλεκτροδοτούμενοι χώροι,  καθαριότητας και φωτισμού παρέμειναν στις ίδιες τιμές των προηγουμένων ετών.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2009
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, καταρτίσθηκε και  αποφασίσθηκε ομόφωνα, το Τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2009.
Α΄. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Σ.Α.Τ.Α., συνολικό ποσό 292.950,00 ευρώ.
ΤΔ ΕΥΡΩΠΟΥ
1. Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος 30.440,00
2. Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων. 45.000,00
3. Ταφή απορριμμάτων  στο ΤΔ Ευρωπού. 6.980.00
4. Εξοπλισμός γεώτρησης στη περιοχή κολυμβητηρίου. 6.110,00
ΣΥΝΟΛΟ: 88.530,00

ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
1. Περίφραξη κοιμητηρίων ΤΔ Αγίου Πέτρου 20.000.00
2. Συντήρηση αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων 12.220,00
3. Διανοίξεις δημοτικών δρόμων 45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 77.220,00

ΤΔ ΤΟΥΜΠΑΣ
1. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος 20.000,00
2. Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου 18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 38.000,00

ΤΔ ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
1. Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος 12.220,00
2. Καλλιέργεια πηγών-ανάπλαση χώρου Αγίου Παντελεήμονα  25.00,00
3. Κατασκευή χώρων υγιεινής 5.000,00
4. Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου 6.980,00
ΣΥΝΟΛΟ: 49.22,00

ΤΔ ΜΕΣΙΑΣ
1. Διαμόρφωση πάρκου και κατασκευή πεζοδρομίων 40.000,00

Β΄. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προγραμματίσθηκαν πολλά μικρά έργα από Δημοτικούς πόρους, συνολικού ποσού 511.600,00 ευρώ.
- Για το Δημοτικό διαμέρισμα Ευρωπού    προγραμματίσθηκαν έργα ύψους 242.840,00 ε με σημαντικότερο την ανόρυξη γεώτρησης .
- Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Πέτρου προγραμματίσθηκαν έργα ύψους 111.660,00 ε, με σημαντικότερο την κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων.
- Για το  Δημοτικό Διαμέρισμα Τούμπας προγραμματίσθηκαν μικρά έργα όπως κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ,αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων, κλπ 
Συνολικού ύψους 75.060,00 ευρώ
- Για το ΔΔ Πολυπέτρου προγραμματίσθηκαν διάφορα μικρά έργα όπως  διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, κατασκευή γεφυροδιαβάσεων κλπ., συνολικού ποσού 43.640,00 ευρώ
- Για το ΔΔ Μεσιάς προγραμματίσθηκαν έργα συνολικού ποσού  38.400,00 ευρώ

Γ΄. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Προγραμματίστηκαν έργα συνολικού ποσού 42.770,00 ευρώ. Όλα τα έργα αφορούν τη συντήρηση κα την επισκευή των γεωτρήσεων άρδευσης και ύδρευσης όλων  των Διαμερισμάτων του Δήμου.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
Εγκρίθηκε δάνειο προς την Αμιγή Επιχείρηση Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης  Δήμου Ευρωπού, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ύψους 271.000,00 Ε, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους εργαζόμενους  στα προγράμματα κοινωνικών δομών και στις νέες θέσεις εργασίας.
Η διάρκεια του δανείου είναι  δέκα χρόνια, το επιτόκιο 5,90 %. Και η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση διαμορφώνεται στο ποσό των 36.645,97 ε., εγγυητής είναι ο Δήμος Ευρωπού.