Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:31:18 μμ
Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2008 07:24

Καθυστέρηση ή αλλαγή πολιτικής στο θέμα των εργατικών κατοικιών;

Ερωτηματικά και έκρηξη φημών περί ενδεχόμενης αλλαγής πολιτικής στο θέμα της κατασκευής εργατικών κατοικιών στην Αξιούπολη γεννά η καθυστέρηση που επιδεικνύει η δημοτική αρχή στην κατασεκυή των κατοικιών.
Με δική της ευθύνη, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που παρουσιάζουμε, η δημοτική αρχή δεν απαντά επί μήνες στο αίτημα του ΥΠΕΧΩΔΕ να σταλούν ορισμένα στοιχεία ιδιοκτησιών στο οικόπεδο όπου πρόκειται να κατασκευαστούν οι εργατικές, ώστε να συνταχθεί το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο και να προχωρήσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας στη δημοπράτηση των 48 κατοικιών που τόσο έχουν ανάγκη οι άστεγοι της περιοχής.

Η επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ντίνα Παλλάδη έθεσε το θέμα στην κ. Συμεωνίδου, καταλογίζοντάς την σκοπιμότητα, αλλά η κ. Δήμαρχος παρότι προκλήθηκε απέφυγε να απαντήσει και να ενημερώσει και την κοινή γνώμη επί του ζωτικού αυτού θέματος.
Το εντυπωσιακό στοιχείο που προσθέτει σήμερα η κ. Παλλάδη είναι πως τα εν λόγω στοιχεία που ζητά το ΥΠΕΧΩΔΕ, εγγράφως από τον Ιούλιο του 2007 και προφορικά ακόμα νωρίτερα, τα έλαβε η ίδια από την αρμόδια υπηρεσία σε χρόνο πέντε λεπτών!
Τούτο σημαίνει ότι η δημοτική αρχή σκοπίμως αδρανεί και τρενάρει την έναρξη κατασκευής των εργατικών κατοικιών ή σημαίνει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε διότι δεν ενημερώθηκε ούτε καν το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ιδού το σώμα των εγγράφων που κοινοποιήθηκαν στην κ. Παλλάδη από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ύστερα από αίτησή της.


Από το ΥΠΕΧΩΔΕ
Στις 19 Ιουλίου 2007 η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας - Τμήμα Στεγαστικής πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ αποστέλει στο Δήμο Αξιούπολης το έγγραφο με αρ. πρωτ. 30715, όπου αναφέρονται τα εξής:
“ Σε συνέχεια επανειλημμένων τηλεφωνικών συνεννοήσεων μαζί σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα τα ιδιοκτησιακά στοιχεία που σας ζητάμε και συγκεκριμένα τις Αποφάσεις με το επίσημο σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας Νομού Κιλκίς που αφορά στον αναδασμό γης και τμήμα του σχετικού πίνακα όπου εμφαίνεται η προς πολεοδόμηση έκταση του Ο.Ε.Κ. με τα γειτονικά αγροτεμάχια.”

Η Διευθύντρια
Δ. Γιαννακοπούλου

Και από
τον Οργανισμό
Οι μήνες παρέρχονται, χωρίς ούτε στο έγγραφο αυτό να υπάρξει απάντηση από το δήμο,  και τον Νοέμβριο του 2007 ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας αποστέλει το με αριθ. πρωτο. 41372/930/ 29.11.07 έγγραφό του προς το Δήμο Αξιούπολης, όπου αναφέρονται τα εξής:

“ Ύστερα από σχετικές συνεννοήσεις με τη Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας του ΥΠΕΧΩΔΕ όπου βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του τοπικού Ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού του Ο.Ε.Κ. “ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ” μας έγινε γνωστό ότι δεν έχουν αποσταλεί από την  Υπηρεσία σας τα απαιτούμενα ιδιοκτησιακά στοιχεία της έκτασης που αναφέρονται στο πιο πάνω σχετικό έγγραφο.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος και να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ο.Ε.Κ. “ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ”.

Ο Διευθυντής Μελετών Έργων
Π. Πάσιος”

Απαντήσεις
στην κ. Παλλάδη
Κι αφού φτάσαμε Ιανουάριο και η κατασκευή των εργατικών κατοικιών δεν επίκειται και το θέμα κοντεύει να ξεχαστεί, η κ. Παλλάδη ζητά απαντήσεις από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
Ιδού τι αναφέρονται στον υπ. αριθ.  πρωτ. 20534 / 17 .1.08 έγγραφο του ΟΕΚ.
“Σε απάντηση στην πιο πάνω αίτησή σας σχετικά με την πορεία έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού του Ο.Ε.Κ. “ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ” σας γνωρίζουμε ότι, ο φάκελλος βρίσκετια στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΟΠΚ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου διαπιστώθηκε ότι απαιτείται να αποστείλει ο Δήμος συγκεκριμένα ιδιοκτησιακά στοιχεία.
Τα ανωτέρω έγιναν γνωστά στον Δήμο με το έγγραφο του  ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 30715/19.7.07 στον Δήμο Αξιούπολη (υπ’ όψιν κ. Καπνόπουλου) και στην συνέχεια έγινε υπενθύμιση επίσης προς τον Δήμο Αξιούπολης με το έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με αρ. 41372/ΔΜΕ930/29.11.07. Όπως δε έχουμε πρόσφατα πληροφορηθεί τηλεφωνικά, τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν φθάσει ακόμη στην Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Όταν συμπληρωθεί ο φάκελος με τα επιπλέον ιδιοκτησιακά στοιχεία και εφόσον αυτά είναι πλήρη θα εισαχθεί το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας (ΣΧΟΠ) για γνωμοδότηση.
Μετά την θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ θα προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
Ο Διευθυντής Μελετών Έργων
Π. Πάσιος”

Επί του θέματος επιχειρήσαμε να έχουμε την άποψη της κ. Δημάρχου. Ελπίζουμε ότι μετά και τη δημοσίευση των εγγράφων η κ. Συμεωνίδου θα λάβει θέση ωστε να διευκρινίσει αν πρόκειται περί καθυστέρησης  ή αλλαγής πολιτικής.