Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:48:10 μμ
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009 04:54

Ξεκινά η απόσυρση

Υπεγράφη χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά στην καταβολή του ΦΠΑ στην αναστολή των πλειστηριασμών και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ειδικότερα, προβλέπεται αλλαγή του τρόπου καταβολής του ΦΠΑ, ο οποίος δεν θα καταβάλλεται στο σύνολό του με την υποβολή της δήλωσης, αλλά, αφού πληρωθεί το 30% της οφειλής, το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε δύο δόσεις. Για τους πλειστηριασμούς αναστέλλεται η καταβολή τους μέχρι τέλος του χρόνου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.Ο ΦΠΑ
Με μικρή προκαταβολή και σε δόσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξοφλούν οι υπόχρεοι το ΦΠΑ που οφείλουν. Ειδικότερα, το νέος καθεστώς προβλέπει τα εξής:
* Πληρωμή ποσοστού 30% της οφειλής ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης.
* Εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε δύο μηνιαίες δόσεις.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ισχύει η από το νόμο προβλεπόμενη επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.
Μετά φυσικά το διάστημα των δύο μηνών, θα αναζητούνται και οι ποινικές ευθύνες και θα επιβάλλεται υψηλότερη επιβάρυνση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανακριβής δήλωση θα τιμωρείται με εξαιρετικά υψηλό πρόστιμο, που θα ανέρχεται ακόμη και στο τριπλάσιο του ποσού που δεν έχει δηλωθεί, χωρίς δικαίωμα του εφόρου να προβαίνει σε μείωση του προστίμου.
Επισημαίνεται ότι η αποσύνδεση της δήλωσης του ΦΠΑ από την πληρωμή του διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στην υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ, ειδικά στη σημερινή περίοδο που η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα μειωμένης ρευστότητας λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Διευκολύνονται επίσης οι επιχειρήσεις και σε περιπτώσεις μιας έκτακτης οικονομικής δυσκολίας ή δυσανάλογα μεγάλων πωλήσεων κάποιο μήνα σε σχέση με το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεών τους.
Εξάλλου είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη διακίνηση πολλών μεταχρονολογημένων ή και ακάλυπτων επιταγών στην αγορά, που έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν εισπράξει το ΦΠΑ των πωλήσεών τους έως την ημέρα καταβολής του και να μην μπορούν να τον αποδώσουν.

Πλειστηριασμοί
Σε εφαρμογή τίθενται πλέον τα μέτρα αναστολής μέχρι το τέλος του χρόνου πλειστηριασμών από εμπορικές τράπεζες για χρέη μέχρι και 200.000 ευρώ καθώς επίσης και της δυνατότητας αύξησης του ποσοστού επισφαλειών τα οποία περιελήφθησαν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία υπέγραψε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας.
Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή μέχρι και το τέλος του χρόνου των πλειστηριασμών για χρέη μέχρι και 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα ισχύει μόνο στην περίπτωση που επισπεύδουσα είναι κάποια εμπορική τράπεζα.
Αυτό σημαίνει ότι εάν τον πλειστηριασμό κινεί κάποιος ιδιώτης ή ακόμη και το ίδιο το Δημόσιο, τα πράγματα αλλάζουν. Για τους ιδιώτες δεν υπάρχει καμία δέσμευση από τη χθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου για αναστολή πλειστηριασμών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιστοίχως για το Δημόσιο και με βάση τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στα τέλη του Αυγούστου, όταν και συμφωνήθηκε το μέτρο με την Ενωση Εμπορικών Τραπεζών, τα πράγματα διαφέρουν από τη φύση της οφειλής.
Αν, δηλαδή, το θέμα αφορά σε παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές ο πλειστηριασμός θα προχωρά κανονικά. Αν πάλι ο πλειστηριασμός είναι κατάληξη κάποιων πρόσφατων οφειλών επιχειρήσεων ή ιδιωτών οι οποίες έχουν ως αιτία τη διεθνή κρίση, τότε ο πλειστηριασμός δύναται να ανασταλεί και για την περίπτωση αυτή μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Οι ρυθμίσεις
για οχήματα
Τα μέτρα για την απόσυρση των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, την αύξηση των τελών κυκλοφορίας και την εφαρμογή του πράσινου δακτυλίου περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπέγραψε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, και αναμένεται ότι θα δημοσιευθεί ενδεχομένως και σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να κυρωθεί από τη νέα Βουλή σε 40 ημέρες από τη σύστασή της, διαφορετικά ακυρώνεται. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ, αν είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν προτίθεται να ακυρώσει τη σχετική ρύθμιση της απόσυρσης, αλλά να τη διαφοροποιήσει, κυρίως σε ό,τι αφορά την αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα, τα οποία χαρακτηρίζει άδικα, διότι θεωρεί ότι πρέπει να επιβάλλονται ανάλογα με την επιβάρυνση που έχει κάθε αυτοκίνητο στο περιβάλλον και όχι ανάλογα με τον κυβισμό του.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου παλαιάς τεχνολογίας που θα προχωρήσει στην απόσυρσή του πρέπει να απευθυνθεί σε ένα από τα 81 σημεία που συνεργάζονται με την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων για να το παραδώσει όπως και τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του ώστε να παραλάβει τη βεβαίωση καταστροφής σε περίπου ένα δεκαπενθήμερο, την οποία θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της νομαρχίας που ανήκει για να γίνει η διαγραφή του και να παραλάβει το σχετικό πιστοποιητικό που θα καταθέσει στην εφορία για να εισπράξει τα χρήματα που αναλογούν στην κατηγορία του.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται για την απόσυρση των παλαιών οχημάτων αυτά είναι ανάλογα με τον κυβισμό τους και αυξάνονται σε όσους ταυτόχρονα προβούν και στην αγορά νέου αυτοκινήτου.
Συγκεκριμένα, για απόσυρση αυτοκινήτου έως 900 κ. εκ. αναλογούν 500 ευρώ, ενώ για τις κατηγορίες μεταξύ 901 και 1.400 κ.εκ. αντιστοιχούν 1.000 ευρώ και για αυτοκίνητα 1.401 έως 2.000 κ.εκ. αναλογούν 1.500 ευρώ, καθώς και 1.800 ευρώ για κατηγορία έως και 2.400 κ.εκ. Για αυτοκίνητα άνω των 2.400 κυβικών αναλογούν 2.200 ευρώ, ενώ επιπλέον κίνητρο της τάξης των 1.000 ευρώ θα έχουν όσοι από τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. προχωρήσουν παράλληλα με την απόσυρση στην αντικατάστασή του με αγορά αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας euro 4 και euro 5, δηλαδή αυτοκίνητα που έχουν ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2005 και το 2006.
Ανάλογα οικονομικά κίνητρα που κλιμακώνονται με την κατηγορία και τον κυβισμό χορηγούνται και για απόσυρση φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία αυξάνονται με την αγορά νέων. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την απόσυρση ελαφρών φορτηγών, 500 ευρώ αντιστοιχούν σε οχήματα έως 900 κ.εκ., 1.000 ευρώ για οχήματα μεταξύ 901 και 1.400 κ.εκ., 1.500 ευρώ για κατηγορίες 1.401 έως 2.000 κ.εκ., 1.800 ευρώ για 2.400 κ.εκ., ενώ στα 2.200 ευρώ προσδιορίζεται το όφελος για όσους αποσύρουν φορτηγά με κυβισμό άνω των 2.400 κυβικών εκατοστών, συν 1.500 ευρώ που θα εισπράξουν επιπλέον όσοι προχωρήσουν στην αγορά φορτηγού νέας τεχνολογίας παράλληλα με την απόσυρση του παλιού τους.
Επίσης, σε 3.000 ευρώ ανέρχεται το οικονομικό κίνητρο για απόσυρση βαρέων φορτηγών μικρότερων των 8 τόνων, σε 6.000 ευρώ για φορτηγά από 8 έως 15 τόνους και 9.000 ευρώ για κατηγορία φορτηγών πάνω από 15 τόνους, ενώ για αντικατάσταση των φορτηγών χορηγείται παράλληλα κίνητρο ύψους 4.000 ευρώ.