Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 11:58:46 μμ
Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2009 13:34

Λόγια να λέμε προτάσεις να κλώθουμε

Όταν σε ένα τόπο που υποτίθεται ότι διεκδικεί νέο τμήμα ΤΕΙ, την ημέρα που συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο με σχετικό θέμα, ο Υφυπουργός Παιδείας (Αθ. Λυκουρέντζος) επισκέπτεται την πρωτεύουσα του νομού όχι για να παραστεί και να συμμετάσχει στο διάλογο, αλλά για να εγκαινιάσει μόνο τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μεταφέρθηκαν σε νέο ενοικιαζόμενο χώρο, κάτι ή μάλλον πολλά πάνε στραβά


Δέκα χρόνια αφότου ιδρύθηκε το πρώτο τμήμα, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κιλκίς παρουσιάστηκε το εισαγωγικό μέρος της μελέτης που εκπονείται, ύστερα από κοινή συμφωνία νομαρχίας και διοίκησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη πριν λίγους μήνες,  με αντικείμενο τη διερεύνηση των πιθανών τμημάτων με αντικείμενο σπουδών που θα έχει ζήτηση από την αγορά.
Προηγήθηκε βέβαια η υποβολή πρότασης από τη διεύθυνση του τμήματος καιι τη κ. Φερεσίδου (Τεχνολογίας και Επικοινωνιών) και αποδοχή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς πριν ένα μήνα.
Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο κ. Λυκουρέντζος αφού μετά τα εγκαίνια αποχώρησε και δεν είναι καν βέβαιο αν είχε προσκληθεί έστω και εκ τω υστέρων να μετάσχει στη συνεδρίαση. Το βέβαιο είναι ότι και μετά τη συνεδρίαση ουδείς είναι αισιόδοξος για την τύχη του αιτήματος, αφού στην καλύτερη περίπτωση η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα τμήματα μετά το 2012. Μέχρι τότε «κλείσαμε».
Τούτων δοθέντων στη συνεδρίαση οι μελετητές Μιλτιάδης Σταμπουλής και Πρόδρομος Βαδράτσικας ανέπτυξαν τα κύρια εισαγωγικά σημεία της έρευνάς τους από τα οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κωδικοποίηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους φορείς του νομού.
ΤΕΙ: Τεχνολογίας και Επικοινωνιών
Δήμος Κιλκίς: Τεχνολογίας και Επικοινωνιών
ΤΕΔΚ ν. Κιλκίς: Δεν προσδιορίζεται
Επιμελητήριο: Νέο τμήμα συναφούς αντικειμένου με το ήδη λειτουργούν τμήμα σχεδίασης και παραγωγής ενδύματος
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κιλκίς: Νέο τμήμα συναφές με τις βιομηχανικές δραστηριότητες του νομού
Εργατικό Κέντρο: Δεν προσδιορίζεται
Φαρμακευτικός Σύλλογος: Νέο τμήμα σχετικό με βιολογικές καλλιέργειες ξηροφυτικών ειδών, φυτοποικιλότητα και προστασία περιβάλλοντος.
Κοινωνία Πολιτών: Νέο τμήμα βιοενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Νωρίτερα οι μελετητές παρουσίασαν τις θέσεις των φορέων αναφορικά με το ερώτημα αν επιλέγουν τμήμα συναφούς ή διαφορετικής ειδικότητας με το τμήμα σχεδίασης.

Κατευθύνσεις
Οι ερευνητές ύστερα από τα παραπάνω έδωσαν μια πρόγευση με τις κατευθύνσεις σπουδών (1.Περιβάλλον / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
, 2. Υγεία, 3. Νέες τεχνολογίες) που μέλλει να επιλέξει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ως εξής:
1.Περιβάλλον / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Τεχνολογία Περιβάλλοντος
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Πράσινη τεχνολογία

2. Υγεία
- Εργοθεραπεία
-Λογοθεραπεία
-Οπτική, οπτομετρία

3. Νέες τεχνολογίες
- Τεχνολογία πληροφορικής
-Τεχνολογία Επικοινωνιών
-Πληροφοριακά συστήματα

Οι θέσεις της κ. Φερεσίδου
Για τα περισσότερα από τα τμήματα αυτά η συμμετέχουσα στη συνεδρίαση διευθύντρια του παραρτήματος Κιλκίς κ. Φερεσίδου εξήγησε ότι δεν ενδείκνυται η διεκδίκησή τους καθώς λειτουργούν ανάλογα τμήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Επί του σημείου αυτιού επέστησε την προσοχή των συμβούλων τονίζοντας ότι το συμβούλιο των καθηγητών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι αδύνατο να εγκρίνει λειτουργία τμήματος με το ίδιο αντικείμενο σπουδών με ήδη λειτουργούν τμήμα στο μητρικό ΤΕΙ. Επίσης επισήμανε ότι κάθε πρόταση (π.χ. εκείνη της κ. Αναστασιάδου) για μετεγκατάσταση τμήματος του ΤΕΙ Σίνδου στο Κιλκίς δεν θα έχει καμιά τύχη.
Η διευθύντρια του τμήματος κ. Φερεσίδου ενημέρωσε για την φθίνουσα πορεία του μοναδικού τμήματος που ξεκίνησε με 110 σπουδαστές το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του και στο φετινό εαρινό εξάμηνο οι εγγραφές ήταν μηδενικές. Δεν υπήρξε ούτε ένας φοιτητής δηλαδή. Απέδωσε την αιτία στη βάση του «10».
Ανέπτυξε τη πρότασή της για νέο τμήμα τεχνολογίας και Επικοινωνιών, ανάλογο του οποίου δεν λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ όσα λειτουργούν πανελλαδικά έχουν υψηλή ζήτηση. Στην πορεία, εξήγησε η κ. Φερεσίδου, μπορεί να προστεθεί ως αίτημα και η ίδρυση τμήματος πολυμέσων, ώστε να συγκεραστεί και η ανάγκη δημιουργίας σχολής με δυο τουλάχιστον τμήματος συναφούς αντικειμένου σπουδών.

Τοποθετήσεις
Ο διάλογος δεν προσέθεσε παρά μόνο τη ήδη εκφρασθείσα βούληση για διεκδίκηση βιώσιμου τμήματος. Ο κ. Δημ. Αγαθόπουλος πέραν των προτάσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου και της Κοινωνίας Πολιτών, προσέθεσε την ανάγκη προβολής του λειτουργούντος τμήματος - το ίδιο αίτημα διατύπωσε και η κ. Φερεσίδου-  ενώ μια φοιτήτρια εκπροσώπησε, όπως δήλωσε, τους σπουδαστές του παραρτήματος, ζητώντας την μετεγκατάσταση στο νέο κτήριο, τη συμφωνία με την πρόταση της κ. Φερεσίδου, και την ανάγκη προβολής του τμήματος σχεδίασης.
Από τους νομαρχιακούς συμβούλους ο κ. Αν. Αμανατίδης επισήμανε την ανάγκη το αιτούμενο νέο τμήμα να είναι «ελκυστικό για να έρθουν φοιτητές», ενώ ο κ. Συμπιλίδης πρότεινε να συγκροτηθεί επιτροπή διεκδίκησης του νέου τμήματος από εκπροσώπους φορέων του νομού.
Ο κ. Γ. Φραγγίδης εξέφρασε τη στήριξή του στο έργο της κ. Φερεσίδου (πρέπει να είμαστε περήφανοι για την κ. Φερεσίδου, τόνισε)  και επισήμανε τη μέγιστη αξία που έχει η επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών. «Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πρόταση και γρήγορα μάλιστα από τους μελετητές για να προχωρήσουμε ενωμένοι όλοι οι φορείς» κατέληξε.
Ο κ. Κ. Χαλίτσιος αφού περιέγραψε το πολιτικό πλαίσιο επισήμανε τις ευθύνες του κράτους που πρέπει να αποφασίζει κεντρικά έχοντας συνολική εικόνα των αναγκών και των προτεραιοτήτων που θέτει με δεδομένο ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Εξειδίκευσε ωστόσο ότι «δεν χρειαζόμαστε μια σχολή μόνο και μόνο να έρχονται νέοι στο Κιλκίς και να ξοδεύουν τα χρήματά τους χωρίς πραγματικό αντίκρισμα στην επαγγελματική αποκατάστασή τους».
«Χρειαζόμαστε τμήματα που θα αποτελούν πρώτη επιλογή των σπουδαστών», τόνισε η κ. Αναστασιάδου, ενώ ο κ. Αθ. Τσιραμπίδης πρότεινε τα σόου (παρουσίαση της δουλειάς)  των αποφοίτων του παραρτήματος να μην γίνονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο Κιλκίς ώστε μαζί με το τμήμα να προβάλλεται και ο νομός.

Θέλουμε, αλλά…
Ο Νομάρχης Ευάγγελος Μπαλάσκας, απαντώντας και σε σχετικό ερώτημα του κ. Συμπιλίδη, επανέλαβε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση από φορείς και παράγοντες του νομού για τη διεκδίκηση νέων τμημάτων. Ωστόσο, παρατήρησε, υπάρχει ένας προβληματισμός και σκεπτικισμός σε κυβέρνηση και κόμματα για τον κατακερματισμό και τη διασπορά των ΤΕΙ.
Ως προς την προβληματική  βιωσιμότητα των τμημάτων στην περιφέρεια, πέραν των γνωστών δυσχερειών, ο κ. Μπαλάσκας επισήμανε ότι η επιλογή των νέων έχει να κάνει και με την ελκυστικότητα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο με το αντικείμενο σπουδών.
Επίσης ενημέρωσε ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε ένα δίμηνο οπότε και οι ερευνητές θα καταλήξουν στα προτεινόμενα νέα τμήματα.
Θα τα ξαναπούν δηλαδή στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Εξάλλου μέχρι το 2012 νέα τμήματα γιοκ. Καιρός να ωριμάσουν μέχρι τότε τα προτεινόμενα.