Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 1:54:42 πμ
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009 03:36

Μετά το νοικοκύρεμα αρχίζουμε έργα ανάπτυξης

Τους άξονες ανάπτυξης του δήμου, συναρμοσμένους με τη μέχρι σήμερα πολιτική που άσκησε εκθέτει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κρουσίων. Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:
Η πολιτική οικονομικής εξυγίανσης και νοικοκυρέματος που υπηρέτησε με συνέπεια και επιμονή  η δημοτική αρχή Κρουσσών από την ανάληψη των καθηκόντων της την 1-1.2007 απέδωσε ήδη καρπούς.


Ο Δήμαρχος Νεόφυτος Παπαδόπουλος ευθύς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και την ενημέρωσή του από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για τον τεράστιο όγκο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων είχε δηλώσει ότι  προέχει η εξυγίανση του δήμου με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προϋπόθεση για την περαιτέρω αναπτυξιακή προσπάθεια.
Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική διοίκηση ακολούθησε μια συνετή και συνεπή πολιτική μείωσης των χρεών σε ανεκτά επίπεδα και ήδη με την κατάθεση του ισολογισμού έτους 2008, είναι ορατά σε κάθε δημότη τα αποτελέσματα της διαχείρισης.
Έτσι ενώ στον ισολογισμό του 2006 οι υποχρεώσεις του δήμου ανέρχονταν σε 3.338.0000 ευρώ, ύστερα από δυο χρόνια, στον ισολογισμό του 2008, οι υποχρεώσεις είναι μειωμένες κατά 2 εκατ. ευρώ και ανέρχονται πλέον στο ποσόν του 1.395. 000 ευρώ.
Σε όλη αυτή την διετία η διοίκηση εξάντλησε σχεδόν όλα τα χρηματοδοτικά περιθώρια που είχε για να εξοφλήσει υποχρεώσεις και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις  και σε μικρά έργα στους οικισμούς κατηύθυνε πιστώσεις.
Όπως είναι ευνόητο η πολιτική νοικοκυρέματος επιτρέπει πλέον στον Δήμαρχο Νεόφυτο Παπαδόπουλο να «απλώσει» το πρόγραμμα επενδύσεων σε αναπτυξιακές επιλογές που είναι ήδη γνωστές και έχουν εγκριθεί από τους δημότες. Επίσης σε έργα βελτίωσης των υποδομών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Επομένως η δημοτική διοίκηση θέτει πλέον σε προτεραιότητα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως η οδική σύνδεση με τις Σέρρες για την τουριστική ανάπτυξη του δήμου, το φράγμα Μεταξοχωρίου για την αγροτοκτηνοτροφική ανάπτυξη, τη μέριμνα για τη βιωσιμότητα του Βοτανικού Κήπου όπου ο δήμος διεκδικεί να έχει ρόλο και λόγο μέσω εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ταυτόχρονα η δημοτική διοίκηση σπεύδει να οργανώσει την εκτέλεση έργων όπως η ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Δημαρχείου, η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, η κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας των οικισμών, οι αναπλάσεις πλατειών και μικρότερα άλλα έργα που κινούνται στην ίδια λογική αναβάθμισης του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Προς το σκοπό αυτό η δημοτική διοίκηση και ο Δήμαρχος Νεόφυτος Παπαδόπουλος προσκαλούν κάθε θεσμικό  εκπρόσωπο του δήμου ή του νομού, να προσέλθει αρωγός και να συμβάλει στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του στην προκοπή των δήμου και των δημοτών.