Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 7:45:50 πμ
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 12:44

Μέτρα κατά της κρίσης προτείνουν οι βιομήχανοι

Συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στο νομό Κιλκίς, πρότειναν οι βιομήχανοι του Κιλκίς, σε ειδική σύσκεψη που οργανώθηκε από τη ΔΙΒΙΠΕΚ Α.Ε., με την ευκαιρία της εκδήλωσης κοπής της Βασιλόπιτας του φορέα.
Τα μέτρα παρουσίασε ο πρόεδρος της ΔΙΒΙΠΕΚ, Βασίλης Σεργιαννίδης, καλώντας και τους πολιτικούς παράγοντες του νομού να συνυπογράψουν το αίτημα των επενδυτών, με τις προτάσεις τους προς τα αρμόδια Υπουργεία.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο βουλευτής Σάββας Τσιτουρίδης, ο νομάρχης Βαγγέλης Μπαλάσκας, ο δήμαρχος Κιλκίς Δ. Τερζίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Π. Τονικίδης, ο πρόεδρος των βιομηχάνων Β. Ελλάδας Γ. Μυλωνάς, της ΒΙ.ΠΕ Ν. Σάντας Παν. Παζάρας, οι οποίοι στην τοποθέτησή τους συμφώνησαν απόλυτα στις προτάσεις και στο να συνυπογράψουν το υπόμνημα, ενώ το ίδιο πράττουν και ο βουλευτής Γ. Φλωρίδης και ο πρόεδρος του ΣΒΙΚ Θαν. Τζεβελέκης, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στη συνάντηση.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Σεργιαννίδης ανέφερε:
“Η μεγάλη οικονομική κρίση που πλήττει την ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, κινδυνεύουν να ακυρώσουν την όποια πρόοδο γνώρισε τα τελευταία χρόνια η οικονομία του Νομού Κιλκίς μέσα από την βιομηχανική ανάπτυξη.
Όλες σχεδόν οι βιομηχανικές μονάδες, που αποτελούν τον κυριότερο μοχλό στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας του Νομού, έχουν περιέλθει ή συντομότατα θα περιέλθουν σε δυσχερή οικονομική θέση, γεγονός που οπωσδήποτε θα έχει άμεση επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ζωή ολοκλήρου του Νομού, με πρώτη και κυριότερη συνέπεια την δραματική αύξηση της ανεργίας.
Ειδικότερα θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα:
1. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων μέσω του θεσμού της συγχρηματοδότησης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), που σήμερα λειτουργεί με βραδύτατους ρυθμούς, μεταθέτοντας σε μακρινό μέλλον την κατασκευή των έργων που έχουν προκηρυχθεί. Παράλληλα, αναγκαία είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής του τραπεζικού κλάδου στην χρηματοδότηση των έργων, ίσως ακόμη και με την μορφή παροχής κινήτρων προς τις Τράπεζες που θα συνδράμουν ενεργά στη προσπάθεια αυτή.
2. Να επιταχυνθούν οι προβλεπόμενες στον επενδυτικό νόμο διαδικασίες έγκρισης νέων επενδύσεων και εκταμιεύσεως των επιδοτήσεων που εγκρίνονται, αφού η παρατηρούμενη σήμερα ιδιαίτερη βραδύτητα στη κίνηση των διαδικασιών αυτών αποτελεί τροχοπέδη για την δημιουργία καινούργιων επενδύσεων και αποτρεπτικό παράγοντα για την επίδειξη επενδυτικού ενδιαφέροντος.
3. Να αυξηθούν στο μέτρο του δυνατού οι δημόσιες επενδύσεις, σε συνδυασμό με την λειτουργία του θεσμού των συγχρηματοδο-τούμενων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έργων (Σ.Δ.Ι.Τ.).
4. Να υλοποιηθεί η κατασκευή των έργων υποδομής των ΒΙ.ΠΕ. γενικά, τα οποία είναι εντεταγμένα στο Δ’ Κ.Π.Σ., που εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται σε εκκρεμότητα (π.χ. αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. με το σιδηροδρομικό δίκτυο), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης στις βιομηχανικές μονάδες της ΒΙ.ΠΕ.
5. Να ληφθεί επιτέλους μέριμνα και να δοθούν κατευθύνσεις στις Διοικήσεις των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Φορέων που μετέχει το Δημόσιο (όπως λ.χ. Εταιρίες Παροχής Αερίου), ώστε να προτιμούν την προμήθεια προϊόντων κατασκευαζομένων στη χώρα μας έναντι των εισαγομένων από τρίτες χώρες, αφού η εισαγωγή αυτή, χωρίς να είναι πάντα οικονομικά συμφέρουσα, έχει ως συνέπεια τον περιορισμό του κύκλου εργασιών ελληνικών επιχειρήσεων. Κραυγαλέο παράδειγμα που αφορά σε επιχείρηση του Νομού μας είναι η περίπτωση της Δ.Ε.Η., η οποία αν αυξήσει τον αριθμό των τσιμεντοϊστών που κατασκευάζονται για λογαριασμό της από την Εταιρία «PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε.» κατά ποσοστό 6% έναντι των ξύλινων κολωνών, που επιλέγει να εισάγει από το εξωτερικό, θα εξασφαλιστούν αμέσως 50 θέσεις εργασίας στην παραπάνω εταιρία.
6. Να καταργηθεί η πρόσφατη υπ’ αριθ. ΟΙΚ Φ.Α/9.2/28425 (ΦΕΚ 2604/22.12.2008) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία ελαχιστοποιούνται τα σημεία παρέμβασης στη κατεύθυνση της ασφάλειας των ανελκυστήρων και να επανέλθει σε ισχύ η υπ’ αριθ. ΟΙΚ Φ.Α/9.2./7543/403 (ΦΕΚ 696/Β/2007), με την οποία η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των ανελκυστήρων είχε προσαρμοστεί με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7. Να υιοθετηθούν άμεσα από το ΥΠΕΧΩΔΕ και να γίνουν υποχρεωτικές οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα κουφώματα αλουμινίου στα πλαίσια υποχρεωτικής εφαρμογής του σήματος CE στα κουφώματα, ταυτόχρονα δε να δημιουργηθεί και ο μηχανισμός ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών αυτών ειδικά στα δημόσια κτίρια.
8. Να καταργηθεί (τουλάχιστον για τις παραμεθόριες περιοχές) η επιβάρυνση των δανείων με την εισφορά υπέρ του Ν.128/75 (ποσοστό 0,6%), δεδομένου μάλιστα ότι ο σχετικός λογαριασμός έχει σήμερα συγκεντρωμένα κεφάλαια, τα οποία δεν διατίθενται για κανέναν σκοπό.
9. Να αναθεωρηθεί άμεσα το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ» κατά τρόπο που να μην αποθαρρύνει τις Τράπεζες να προβαίνουν σε χορηγήσεις υπό την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν ευέλικτοι και ελαστικοί ορισμένοι όροι, όπως να αυξηθεί από το προβλεπόμενο σήμερα 12% σε 30% τουλάχιστον το ποσοστό των μη ανταποκρινομένων στις υποχρεώσεις τους δανειοληπτών, πέρα από το οποίο το Δημόσιο θα μπορεί να άρει την εγγύησή του για τα δάνεια κάθε τράπεζας και να αυξηθεί σε 5 χρόνια η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων. Ταυτόχρονα, να υπάρξει αυστηρός έλεγχος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του θεσπισθέντος πλαισίου.
10. Να ανασταλεί για τρία (3) τουλάχιστον εξάμηνα η έναρξη καταβολής των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις των παραμεθορίων Νομών, μεταξύ των οποίων και ο Νομός μας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/27281/0025/08.08.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και είναι εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο, η ρύθμιση δε αυτή να αφορά και σε όσους έχουν ήδη καταβάλει τις πρώτες δόσεις.
11. Να προβλεφθεί η επιδότηση της εργατικής δαπάνης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών κατά ποσοστό 6% - 12%, όπως άλλωστε ισχύει σε άλλους Νομούς της χώρας. Η επιδότηση αυτή, που αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα μέτρα για την ενίσχυση των παραμεθορίων περιοχών της χώρας, είναι απόλυτα επιβεβλημένη για την συγκράτηση του εργατικού δυναμικού και κατ’ επέκταση του πληθυσμού στις εθνικά ευαίσθητες αυτές περιοχές, είναι δε βέβαιο ότι όποια επιχείρηση σε παραμεθόρια περιοχή αναγκαστεί να διακόψει την λειτουργία της, δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει ποτέ. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η θεσμοθέτηση της επιδότηση της εργατικής δαπάνης των επιχειρήσεων του Νομού μας δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι προσκρούει σε τυχόν απαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, σπεύδει να χρηματοδοτήσει περιοχές αυτών και επί μέρους κλάδους δραστηριότητας, ανεξάρτητα αν τέτοιες χρηματοδοτήσεις αποκρούονται από τις αρχές περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.”