Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:41:46 μμ
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2008 15:30

Μπλακ άουτ στις εφημερίες

Οι γιατροί του νοσοκομείου Κιλκίς συνήλθαν σε γενική συνέλευση το μεσημέρι της Τρίτης και συνεχίζουν σήμερα για να καταλήξουν σε μια απόφαση που να προστατεύει και το δικαιώματά τους, αλλά συνάμα δεν θα αφήνει τους πολίτες στο έλεος του …Αβραμόπουλου. Τη θέση της διοίκησης που αποτελεί και θέση όλων των γιατρών συνόψισε η πρόεδρος της ΕΝΙΚ Διαλεχτή Ζωτάκη. Εμμένουν στην πάγια θέση να μην εργάζονται περισσότερο από 48 και 56 ώρες το μήνα (πρακτικά σημαίνει δυο εφημερίες το μήνα για τους ειδικευμένους και τέσσερις για τους ανειδίκευτους).

Συντάσσονται έτσι με τους συναδέλφους των από πολλά νοσοκομεία της χώρας (Πτολεμαϊδα κ.α. )που έλαβαν παρόμοια θέση ύστερα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την περασμένη εβδομάδα που έθεσε νέα δεδομένα
Η πληρωμή των ιατρών για εφημερίες των γιατρών, πέραν των 48 ωρών εργασίας, είναι νόμιμη αρκεί να υπάρχει ρητή συναίνεση των ιατρών. Αυτή είναι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανοίγει το δρόμο στο Υπουργείο να υπερβεί όσα διαλαμβάνονται στην  οδηγία 2003/88/ΕΚ της Κομισιόν, που ορίζει ως ανώτατο όριο απασχόλησης των γιατρών τις 48 ώρες (56 για τους ανειδίκευτους).
Οι διοικήσεις τω νοσοκομείων δεν μπορούν να υποχρεώσουν τους γιατρούς να εφημερεύσουν πέραν των συνολικά 48 ωρών εργασίας και επομένως το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την απόφασή του,  υποχρεώνει το Υπουργείο να προσέλθει σε διάλογο με τους γιατρούς χωρίς τη συναίνεση των οποίων η λειτουργία των περισσότερων περιφερειακών νοσοκομείων είναι πρακτικά αδύνατη καθώς δεν μπορεί να συμπληρωθεί πρόγραμμα εφημεριών .
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι κλινικές(τμήματα) του νοσοκομείου Κιλκίς έχουν έως 4 γιατρούς, που σημαίνει ότι κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να καλυφθούν .εφημερίες μισού μήνα. Εξάλλου την κατάσταση αυτή είχαν επισημάνει από ετών οι γιατροί, σε διαδοχικές συνελεύσεις τους,  απαιτώντας από το Υπουργείο Υγείας τη μόνη βιώσιμη λύση, την πρόσληψη γιατρών και λοιπού προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα του νοσοκομείου.
Οι γιατροί του Κιλκίς αφήνουν στο Υπουργείο τη δυνατότητα να βρεθεί λύση.
Συγκεκριμένα προτείνουν πως δέχονται να υπερβούν το 48ωρο για όσο χρόνο απαιτηθεί να προκηρυχθούν και στελεχωθούν τα τμήματα με επαρκές ιατρικό προσωπικό, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Υγείας θα προσέλθει σε διάλογο για υπογραφή συλλογικής απόφασης όπου θα τεθούν τρία βασικά αιτήματά τους:
- Η αναπροσαρμογή του καθηλωμένου μισθολογίου
- Η πληρωμή των εφημεριών ως υπερωριών
- Οι προσλήψεις επαρκούς αριθμού ιατρών ώστε να καλύπτονται οι εφημερίες στο πνεύμα της οδηγίας 2003/88/ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με τα Π.Δ. 88/1999 και 76/2005..
Οι πρόεδρος Δ. Ζωτάκη και αντιπρόεδρος Παντελής Χασάκιολης της ΕΝΙΚ δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν εφημερίες πέραν του ορίου των 48 ωρών, ενώ ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής Θ. Μπαλαμπανίδης υπογράμμισε ότι δεν θα συνυπογράψει πρόγραμμα εφημεριών που θα αφίσταται των νομίμως διαλαμβανομένων. Μίλησαν επίσης συντασσόμενοι με την θέση της διοίκησης οι κ. Γ. Καρακώστας και Στ. Παραστατίδης, ενώ στο διάλογο τοποθετήθηκαν πολλοί γιατροί των τμημάτων εκθέτοντας τους επιμέρους προβληματισμούς τους.
Κι ενώ η θέση είναι κοινή οι γιατροί του νοσοκομείου διακατέχονται από το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, καθώς αντιμετωπίζουν το ηθικό δίλημμα τι θα συμβεί σε κλινικές όταν λόγω αδυναμίας κάλυψης των εφημεριών δεν θα υπάρχουν γιατροί. Το δίλημμα που για τον Υπουργό Υγείας είναι ανύπαρκτο βασάνισε τους γιατρούς μας και στην προσπάθειά τους να βρουν λύση διέκοψαν μετά τις 2 τη συνέλευσή τους θα συνεδριάσουν ξανά σήμερα.