Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 1:33:55 πμ
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009 04:01

Νέα έργα στο «Θησέας»

Τις άδειες δημοπράτησης για 116 νέα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Θησέας» υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας. Τα 116 έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 10.888.718,17 ευρώ και αφορούν σε δήμους και κοινότητες κι από τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσιότρας, «η διαδικασία ένταξης έργων προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ‘Θησέας’ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνεχίζεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αδειες δημοπράτησης υπογράφονται σχεδόν καθημερινά και από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος, στις 16 Ιουνίου του 2005, φτάσαμε να έχουμε χρηματοδοτήσει περισσότερα από 1.500 έργα πολλά από τα οποία είναι σε εξέλιξη, προϋπολογισμού άνω των 250 εκ. ευρώ, τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών και χρηματοδοτούνται από το ‘Θησέα’.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και κινητοποίηση από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι αυτό καταδεικνύει τόσο τις ανάγκες τους, όσο και την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν τα κονδύλια που τους παρέχει η πολιτεία, προκειμένου από κοινού να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών.
Η συνεργασία των δημάρχων και προέδρων των κοινοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας είναι αξιοσημείωτη και το πρόγραμμα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και για την υλοποίηση αναγκαίων έργων σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες.
Για την πενταετία 2005 – 2009 έχουν εγκριθεί να γίνουν μέσω του προγράμματος στους ΟΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά 1.998 έργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πενταετία 2005 – 2009 μέσω του προγράμματος για τα δημοτικά και διαδημοτικά έργα τοπικής και προγραμματικής κατανομής και οριζοντίων δράσεων είναι συνολικού ύψους 377 εκ. ευρώ».
Από τα 116 νέα έργα που απέκτησαν άδειες δημοπράτησης και είτε ξεκίνησαν, είτε ξεκινούν άμεσα, τα τέσσερα αφορούν το δήμο Ευρωπού, τα τρία τη ΔΕΥΑ Κιλκίς, τα δύο τον δήμο Μουριών και το ένα το δήμο Κρουσσών, τα οποία είναι:
-ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ: 10 έργα, προϋπολογισμού 775.041,43 ευρώ.
-Δήμος Ευρωπού: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στον Αγιο Πέτρο (45.000 ευρώ), Κρασπέδωση και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών δρόμων Μεσιάς (108.810,02 ευρώ), Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Αγίου Πέτρου (45.000 ευρώ), Βελτίωση και επέκταση αποχετευτικού δικτύου Τούμπας (150.000 ευρώ).
-Δήμος Κρουσσών: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κεντρικού (24.836,86 ευρώ).
-Δήμος Μουριών: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων από Ανω Σούρμενα προς Σταθμό Μουριων (40.000 ευρώ), Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας στο Μυριόφυτο (61.394,55 ευρώ).
-ΔΕΥΑ Κιλκίς: Δεύτερος καταθλιπτικός αγωγός Μεταλλικού (147.000 ευρώ), Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από υφιστάμενη γεώτρηση στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου (53.000 ευρώ), Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης Κιλκίς (100.000 ευρώ).