Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 9:38:44 μμ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010 14:38

Νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Κιλκίς

Από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (O.E.E.K) ανακοινώθηκαν οι   νέες   ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια. Ι.Ε.Κ κατά το εαρινό εξάμηνο που  ξεκινάει στις 16 Φεβρουαρίου 2010.


Στο Ι.Ε.Κ Κιλκίς θα λειτουργήσει η ειδικότητα «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ».
Η επιλογή της ειδικότητας στηρίχθηκε στην ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας  για  καταρτισμένους  πωλητές όπως αυτό έχει καταγραφεί από το  Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ Κιλκίς και μας έχει επισημανθεί επανειλημμένως. Επίσης συνεκτιμήθηκε και η   έναρξη λειτουργίας  «καταστημάτων αλυσίδας» στον Νομό μας.
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Αποτελεί ένα επάγγελμα που παρουσιάζει συνεχώς ζήτηση λόγω των αυξημένων διαρροών, επειδή οι εργοδότες απαιτούν από τον πωλητή άμεσα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα αλλά και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας καθώς και των προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που απαιτεί το επάγγελμα αυτό.        
Η διάρκεια κατάρτισης είναι τέσσερα εξάμηνα.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση αρχικής επιλογής από 18-01-10  έως και  21-01-10 στη  Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Κιλκίς  κατά τις ώρες 09:00 – 16:00.
Δικαιολογητικά
_  Πρωτότυπος τίτλος Σπουδών  (απολυτήριο Λυκείου ή  πτυχίο ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ).
_  Δελτίο  Αστυνομικής  Ταυτότητας. 
_  Πιστοποιητικό   ενδεχόμενης  προϋπηρεσίας  στην  ειδικότητα  που  επιλέγεται. 
_  Βεβαίωση   ιδιότητας  τέκνου τρίτεκνης  ή  πολύτεκνης οικογένειας.
Σε όλους τους εγγραφέντες και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρέχεται αναβολή στράτευσης. 
Για  περισσότερες  πληροφορίες απευθυνθείτε στα  τηλ.  2341026612 & 2341070340.