Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 9:38:01 πμ
Τρίτη, 02 Ιουνίου 2009 13:34

Ντίνα Συμεωνίδου : Στα 739,56 ευρώ το μήνα η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Αναπροσαρμόσθηκε από την 1η Μαΐου 2009 η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας που παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις μητέρες που βρίσκονται σε εξάμηνη άδεια μητρότητας του άρθρου 142 του νόμου 3655 του 2008.
Σημειώνεται ότι το ύψος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ακολουθεί τις αυξήσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.


Έτσι, από την 1η Μαΐου το ύψος της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας θα ανέρχεται στα 739,56 ευρώ το μήνα, για τις δικαιούχους που κατά την έναρξη της εξάμηνης άδειας απασχολούνταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, είναι οι μητέρες, που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις,
2. Έχουν ενεργή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ορισμένου ή αορίστου χρόνου),
3. Είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
4. Υπάγονται στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2004-2005.
Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης της άδειας κυοφορίας-λοχείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και της κανονικής αδείας (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για την χορήγησή της) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005.
Σημειώνεται ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου συνολικά 18.000 νέες μητέρες έλαβαν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, που διέθεσε αντίστοιχα, 72 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τη χρηματοδότηση του μέτρου.