Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, 8:44:47 μμ
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008 12:56

Ο Δήμος Δοϊράνης στην ψηφιακή εποχή

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Δοϊράνης», η οποία υλοποιήθηκε με αφορμή την ένταξη του Δήμου στη Νέα Ψηφιακή εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government).
«Εγκαινιάζουμε τη νέα εποχή με την έναρξη της λειτουργίας της νέας, πλήρως ανανεωμένης και διαδραστικής του ιστοσελίδας www.dimos-doiranis.gr», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Δοϊράνης.
«Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, η οποία εντάσσεται στο έργο των Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών, ο Δήμος Δοϊράνης πλέον έχει:

Ζ Πλήρη παρουσία της ταυτότητας του στο Διαδίκτυο
Ζ Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες
Ζ Εξωστρεφή χαρακτήρα
Ζ Ένα φιλικό και διαδραστικό κανάλι εξυπηρέτησης προς τον πολίτη
Ζ Αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες μέσω των ψηφοφοριών και τα ηλεκτρονικά fora προάγοντας το e-Democracy
Οι Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες επιτρέπουν τη δυναμική πληροφόρηση του πολίτη, την παροχή αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αιτήματα και καταγγελίες πολιτών, ενημέρωση δικαιούχων κλπ. Πέραν των άμεσων ωφελειών, το έργο καθιστά τους Δήμους κοινωνούς μιας σειράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από στρατηγικές και επιχειρησιακές συνέργιες με άλλα τρέχοντα ή και προβλεπόμενα έργα.
Για το λόγο αυτό, έχει στηθεί ένα περίπτερο στο Πνευματικό Κέντρο Αμαράντων, όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τη Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη.
Το έργο υλοποιείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%».